Poprawa prac dyplomowych – na czym polega?

Prace dyplomowe
Atelier redakcji tekstu
13.12.2023

Pisanie pracy dyplomowej może być procesem bardzo przyjemnym i twórczym szczególnie wtedy, gdy student zafascynowany jest konkretną dziedziną i tematem. Odkrywanie nowych obszarów naukowych i dokładanie swojej cegiełki do inwentarza wiedzy daje satysfakcję i zadowolenie po napisaniu pracy.

To jednak dopiero połowa drogi przed ostatecznym zakończeniem pracy, ponieważ zawsze i to bez wyjątku niezbędna jest poprawa i korekta, która najczęściej jest procesem czasochłonnym, żmudnym, a nawet bardzo skomplikowanym. To wtedy dopiero na jaw wychodzą nieścisłości i błędy, które są jak najbardziej czymś całkowicie naturalnym i nie należy się tym przejmować. To, co ważne, to profesjonalne i kompleksowe podejście do poprawy.

Samo poprawianie pracy jest pojęciem bardzo ogólnym i nie do końca konkretnym. Dlaczego? Ponieważ skupiać będzie w sobie nanoszenie poprawek językowych lub wprowadzanie niezbędnych zmian, jeżeli chodzi o formatowanie tekstu. Osoba, która podejmuje się poprawy, musi wyodrębnić wszystkie aspekty pracy, które będą poddawane kontroli.

Poprawę pracy dyplomowej można by przyrównać do brania do ręki każdorazowo innego typu lupy, poprzez którą będziemy widzieć inne rodzaje błędów. Należy więc zwrócić uwagę na wspomniane błędy językowe, czyli stylistyczne, składniowe, interpunkcyjne i ortograficzne. Analizie poddawany jest także merytoryczny wymiar tekstu. Zawsze też znajdą się jakieś niepotrzebne spacje lub nieumiejętnie zastosowane nagłówki i to z kolei będzie część formalna poprawy i korekty pracy dyplomowej. Nie można też zapominać o sprawdzeniu pracy pod kątem plagiatu.

poprawa-pracy-dyplomowej.png

Jak długo trwa poprawa pracy dyplomowej?

Poprawa pracy dyplomowej może być zrealizowana w kilka godzin, ale trwać może nawet kilka dni. Skąd ten rozdźwięk czasowy? Wszystko zależy od tego, ile błędów popełniono w pracy i jakiego są one rodzaju. Dużo zależy także od wybranego tematu i dziedziny wiedzy, której dotyczy praca dyplomowa. Pewne jednak jest to, że poprawa musi być wykonana zawsze, niezależnie od tego, o jak bardzo uzdolnionego autora chodzi.

Są sytuacje, gdy praca rzeczywiście będzie bardzo dobrze napisana i wówczas w grę wchodzić będzie tylko kilka uwag od promotora i poprawienie przecinków. Jeśli chodzi np. o nauki humanistyczne, poprawa może uwzględniać właśnie jedynie usunięcie błędów językowych i skorygowanie formatu tekstu.

Na poprawę najbezpieczniej będzie zarezerwować przynajmniej dwa dni. Obecnie wiele błędów, w zasadzie automatycznie, wychwytują programy komputerowe lub internetowe aplikacje. Natychmiast wskazane są pomyłki interpunkcyjne, ortograficzne, ale również podwójne spacje. Ważną kwestią jest to, że osoba realizująca usługę poprawy pracy musi mieć czas na jej kilkukrotne przeczytanie.

Jeśli chodzi o format, to poprawa błędów takich jak odstępy, niepotrzebne spacje, zdania rozpoczynające się mała literą lub nieestetyczne wcięcia akapitów, wprawnej osobie, która ma doświadczenie poprawianiu pracy, nie zajmie więcej aniżeli jedną godzinę.

Poprawa jednak znacznie może się wydłużyć, jeżeli trzeba sprawdzić poprawność dużej ilości przypisów i rozbudowanej bibliografii. Do tego jeszcze mogą dochodzić kwestie takie jak metodologia badań, co dotyczyć będzie na przykład nauk przyrodniczych. Jeżeli w pracy występuje rozdział metodologiczny i empiryczny, a siłą rzeczy także analizy przedstawionych wyników, to poprawa, aby była wykonana rzetelnie, może się wydłużyć czasowo szczególnie wtedy, jeżeli zauważane są poważne błędy.

Ile kosztuje poprawa pracy dyplomowej?

Koszt poprawy, tak samo jak czas jej trwania, zdeterminowany będzie przez wiele kwestii. Wszystko zależy od tego, ile pracy trzeba włożyć w taką poprawę, a więc w zasadzie żaden odgórny cennik, który by obowiązywał przy tego typu usługach, nie istnieje. Innymi słowy, do każdej wyceny podchodzi się indywidualnie z uwagi na to, że bardzo różne mogą być wytyczne wskazane przez promotora, a także ich ilość, a to właśnie będzie determinować złożoność konkretnej pracy dyplomowej.

Promotor może być osobą bardzo wymagającą i skrupulatną. Wówczas ilość poprawek pracy licencjackiej lub inżynierskiej może być olbrzymia, co oznacza dużą ilość pracy. Sama korekta językowa i sformatowanie pracy dyplomowej, a także niewielkie poprawy redakcyjne mogą się zamknąć za całość usługi w kwocie kilkuset złotych. Z drugiej strony, jeżeli poprawa będzie się rozciągać w czasie, ponieważ występować będzie dużo błędów nie tylko językowych i metodologicznych w każdym rozdziale, to wówczas trzeba się liczyć z tym, że cena wyniesie ponad 1000 zł.

Z uwagi na mnogość czynników determinujących zakres i intensywność poprawy pracy, ustalenie takiej stałej kwoty byłoby więc bardzo trudne i nieuczciwe w stosunku do autora pracy. Optymalnym rozwiązaniem jest zwykle przedstawianie przybliżonej ceny za korektę i redakcję za konkretną ilość znaków. Atelier redakcji tekstu usługi te oferuje w kwocie od 9 zł brutto za 1800 znaków ze spacjami. Taka całościowa poprawa daje gwarancję tekstu, który się dobrze czyta i jest wolny od błędów językowych, leksykalno-stylistycznych, a także merytorycznych.

Jakie są najczęstsze błędy w pracach dyplomowych, które wymagają poprawy?

Błędów, które występują w pracach dyplomowych, nie należy się bać, a należy się z ich rodzajami zapoznać. I tak ich nie unikniemy, a dotyczy to nawet najbardziej uzdolnionych osób. W myśl zasady poznaj swego wroga, a skuteczniej będziesz z nim walczyć, należy być wcześniej przygotowanym na to, jakich pułapek się spodziewać.

To, co może zagrażać podczas pisania pracy, a co szczególnie dotyczy osób, które są debiutantami w tej sferze, to problemy merytoryczne. Już nawet w przypadku wyboru tematu można trafić na niepewny grunt. Jeżeli temat dobrano nieadekwatnie do konkretnej dziedziny wiedzy, to może się okazać, że są poważne problemy z tym, aby ukończyć pisanie pracy. Na szczęście te kwestie mogą być analizowane z promotorem. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na odpowiednie przeanalizowanie literatury przedmiotu. Zbyt mało badań i publikacji może skutkować wyciąganiem niewłaściwych wniosków. Trzeba także pamiętać o spójności argumentacji, która musi być logiczna.

Kolejny problem to metodologia. Właściwy dobór metody badawczej to kwestia najważniejsza. Musi być spójna z celami i problemem badawczym. W pracy muszą się znaleźć jasno określone cele i hipotezy badawcze. Przejrzysta i zrozumiała musi być także prezentacja wyników badań.

Formalne błędy to kolejny obszar, w którym można utknąć. Pułapek jest sporo. To mogą być błędy językowe, stylistyczne, nieprawidłowe formatowanie tekstu, ale również niewłaściwie sporządzona bibliografia i odbiegające od wzorców cytowanie źródeł. Należy więc dbać o właściwą interpunkcję, zasady gramatyki i stosowanie stylu naukowego. W przypadku formatowania tekstu chodzi o czcionkę, interlinię i marginesy. Wytyczne co do nich zawsze są przekazywane przez konkretną uczelnię. To samo dotyczy także sporządzania bibliografii i zasad cytowania źródeł.

Terminy gonią i jesteś już zmęczony/a szukaniem błędów w swoim tekście?

Chcesz już mieć czas dla siebie i bez zmartwień móc w spokoju spotkać się ze znajomymi?

Atelier redakcji tekstu

Czy mogę skorzystać z pomocy zewnętrznej w poprawie mojej pracy dyplomowej?

Momentowi, w którym kończymy pisanie pracy dyplomowej towarzyszy zadowolenie i ulga. To czas na złapanie intelektualnego oddechu. Niestety samopoczucie może się wtedy pogorszyć, gdy okazuje się, że w pracy jest sporo błędów lub została po prostu odrzucona przez promotora. Dlatego zawsze ważne jest, aby oddać pracę do sprawdzenia, ponieważ to okazja do obiektywnej analizy. Nie tylko można skorzystać z takiego rozwiązania, ale jest ono niezbędne.

Nawet przecież najważniejsze dzieła światowej prozy czy też zwykłe teksty dziennikarskie najpierw przechodzą redakcję i korektę, zanim trafią do druku. Poprawki merytoryczne, metodologiczne, gramatyczne lub interpunkcyjne są jak najbardziej legalne. Usługi takie w żadnym stopniu nie są sprzeczne z literą polskiego prawa. Przekazując pracę do poprawy, nie łamiesz przepisów. Nie jest także w takiej sytuacji naruszana etyka akademicka.

W takim zewnętrznym wsparciu chodzi o rzetelną i profesjonalną pomoc ze strony osób doświadczonych i wykwalifikowanych, które dobrze wiedzą, jak ujednolicić styl i strukturę tekstu lub zasugerować zmiany tematyczne, które powinna wprowadzić osoba pisząca pracę.

Jak długo trwa proces poprawy pracy dyplomowej?

Jedną z ważniejszych kwestii przed zleceniem poprawy pracy dyplomowej jest ustalenie terminu takiej usługi. Najczęściej w takiej sytuacji czas nagli, ponieważ każdy chce mieć jak najwcześniej przed sobą pełną i ostateczną wersję, z którą może się zapoznać. Niemniej jednak, jak wspomnieliśmy powyżej, proces poprawy może być dłuższy lub krótszy w zależności od ilości popełnionych błędów. Możliwe, że nie będzie ich wcale i w zasadzie nie będzie co poprawiać poza ewentualną drobną korektą polegającą na usunięciu lub dodaniu przecinków. Wówczas poprawiona praca może być oddana nawet po kilku godzinach.

Z drugiej strony, jeżeli temat pracy jest bardzo trudny lub też z różnych powodów nie został opracowany zbyt dobrze, to w takiej sytuacji poprawa może dotyczyć każdego rozdziału lub nawet każdej strony. W takiej sytuacji czas ten może się wydłużyć nawet do kilkunastu dni.

Warto także pamiętać o tym, że sporo błędów można poprawić samodzielnie z wykorzystaniem aplikacji i edytorów, które mają coraz więcej przydatnych funkcji. Wskazują błędy ortograficzne i interpunkcyjne lub zbyt dużą ilość spacji. Poprawiając wcześniej samodzielnie takie błędy, skraca się czas pracy specjalisty, któremu zlecona jest poprawa, a który skupić się może wówczas na błędach stylistycznych, merytorycznych lub metodologicznych.

Czym różni się usługa poprawy od korekty prac dyplomowych?

W języku potocznym, ale także niejednokrotnie w artykułach pisanych przez osoby, które zawodowo zajmują się tworzeniem tekstów, poprawa i korekta występują jako synonimy. Naturalnie w zwykłej nieformalnej rozmowie nie ma nic złego w określeniu takim jak skorygowanie pod kątem błędów całej pracy dyplomowej. Wówczas każdy rozumie, że trzeba usunąć to, co niepotrzebne lub wprowadzić treści, które są niezbędne.

Problem jednak może się pojawić wówczas, gdy planowana jest już poprawa pracy dyplomowej i wówczas do takiej czynności należy podejść analitycznie. W pracach naukowych mamy do czynienia z bardzo różnymi kategoriami błędów, czyli na przykład ortograficznymi, interpunkcyjnymi, logicznymi czy też metodologicznymi. Tak samo więc analogicznie wprowadza się tu ścisły podział tak, aby wyeliminować ewentualne nieporozumienia.

Jeżeli więc chodzi o poprawę tekstu, to jest to określenie ogólne, w które oznacza czynność polegającą na usunięciu wszelkiego typu błędów, które mogą ewentualnie wystąpić podczas pisania pracy dyplomowej. Poprawa jest więc zabiegiem całościowym, na który składa się usunięcie błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, a także formalnych. To również wprowadzenie poprawek metodologicznych i ewentualne przeredagowanie większej lub mniejszej części pracy.

Korekta natomiast będzie jedynie pewnym wycinkiem takiej ogólnie rozumianej poprawy, co nie znaczy, że również nie jest zabiegiem bardzo ważnym. To w tym procesie usuwa się na przykład wszystkie te błędy, które pominięto w trakcie redakcji. Korektor nie koncentruje się na stylu i zawartości merytorycznej tekstu. Jego celem jest poprawa błędów technicznych

Czym różni się usługa poprawy od redakcji prac dyplomowych?

Jak wspomnieliśmy powyżej, poprawa pracy dyplomowej to całość tych wszystkich działań, które mają usunąć wszelkiego rodzaju błędy, począwszy od przecinków, a skończywszy na poprawie przypisów, bibliografii i wyeliminowaniu błędów metodologicznych.

Redakcja natomiast to skoncentrowanie się na błędach stylistycznych, składniowych, gramatycznych, leksykalnych, merytorycznych lub logicznych. Osoba, która redaguje tekst, sprawdza go bardzo wnikliwie pod kątem poprawności terminów specjalistycznych, a także nazw własnych. Celem redaktora jest także uzupełnienie elementów, których brakuje lub ujednolicenie zapisu skrótów i oznaczeń. To działania, które mają na celu poprawę komunikatywności tekstu. Po wykonaniu redakcji praca jest bardziej czytelna i przejrzysta, a więc w konsekwencji bardziej atrakcyjna dla czytającego.

Redaktor „rozbija” na przykład zdania wielokrotnie złożone, które niekoniecznie zawsze są potrzebne nawet w pracach naukowych. Redagowanie tekstu to także usuwanie licznych powtórzeń, które w twórczym natchnieniu mogą często się pojawiać, gdy piszący koncentruje się na konkretnym problemie, a nie na aspekcie językowym zdań.

W przypadku nauk przyrodniczych zadaniem redaktora jest także bardzo dokładne analizowanie tabel, wykresów i schematów celem usunięcia błędów rzeczowych. Poza tym osoba wykonująca redakcję pracy dyplomowej, może także zaproponować inne alternatywne sformułowania, co może uczynić wywód bardziej zrozumiałym dla odbiorcy. W żadnym wypadku jednak celem redaktora nie jest ingerowanie w styl autora. Ten ostatni musi być uszanowany i zachowany.

Profesjonalna pomoc w poprawie prac dyplomowych

Poprawa pracy dyplomowej zlecana jest praktycznie w każdym przypadku przede wszystkim z uwagi na wymiar praktyczny i obiektywizm. Tak jak artysta przed upublicznieniem swojego dzieła stosuje autokrytykę, ale przede wszystkim konsultuje swoją twórczość z doświadczonymi krytykami i recenzentami, tak samo też powinien postąpić autor pracy dyplomowej.

Nawet w przypadku najzdolniejszych studentów subiektywizm oceny może wprowadzać w błąd. Dopiero profesjonalna pomoc ze strony Atelier redakcji tekstu pozwala z odpowiedniej perspektywy przyjrzeć się całości pracy dyplomowej. Pozbawiona osobistego stosunku do treści analiza to wychwycenie dużych i małych błędów i oddanie pracy, która może być wzorcowa.

Nie odchodź, zgarnij ebooka!

Chcesz uniknąć najczęstszych pułapek, które studenci popełniają w swoich pracach dyplomowych?

Pobierz nasz darmowy ebook, który pomoże Ci napisać perfekcyjną pracę dyplomową!

Atelier redakcji tekstu

Atelier redakcji tekstu

Specjaliści ds. redakcji i korekty tekstu

Atelier redakcji tekstu to doświadczony zespół korektorów i redaktorów oferujący usługi w zakresie profesjonalnej korekty i redakcji wszelkiego rodzaju tekstów – prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, artykułów, książek itp.

Podobne artykuły

Atelier redakcji tekstu
Prace dyplomowe

Profesjonalna redakcja prac naukowych – popraw swoją pracę razem z nami!

Nasza firma oferuje profesjonalną redakcję prac naukowych, zapewniając poprawę merytoryki, korektę językową i formatowanie pracy. Dzięki naszym usługom podniesiesz jakość swojej pracy naukowej i zwiększysz szanse na sukces na obronie. Jesteśmy doświadczonym zespołem z wieloletnim doświadczeniem w branży. Poprawiamy: książki, prace dyplomowe, artykuły naukowe i wiele innych. Korzystając z naszej profesjonalnej redakcji, możesz zyskać lepszą ocenę na dyplomie, uznanie recenzenta i promotora, a także podnieść wartość publikacji naukowej. Oferujemy kompleksową poprawę prac naukowych, obejmującą płaszczyznę merytoryczną, językową oraz formatowanie dokumentu, abyś mógł przedstawić swoje badania w najlepszym świetle.

Atelier redakcji tekstu
Prace dyplomowe

Korekta prac dyplomowych – jak zrobić ją skutecznie

Korekta prac dyplomowych to ważny etap w procesie przygotowywania pracy dyplomowej. W tym artykule dowiesz się, na czym polega korekta prac dyplomowych oraz jak ją przeprowadzić skutecznie. Omówimy również znaczenie poprawnego i rzetelnego redagowania tekstu dyplomowego.

Atelier redakcji tekstu
Prace dyplomowe

Poprawa prac dyplomowych – na czym polega?

Pisanie pracy dyplomowej może być procesem bardzo przyjemnym i twórczym szczególnie wtedy, gdy student zafascynowany jest konkretną dziedziną i tematem. Odkrywanie nowych obszarów naukowych i dokładanie swojej cegiełki do inwentarza wiedzy daje satysfakcję i zadowolenie po napisaniu pracy.

Potrzebujesz pomocy doświadczonej osoby do skontrolowania tekstu?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie redakcji i korekty tekstu, a nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.
Tekst będzie spełniał wszelkie wymogi uczelniane, redakcyjne i językowe. Dostaniesz tekst gotowy w 100% do publikacji/wydruku.