Sprawdzanie pisowni – błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne

Redakcja i korekta tekstu
Atelier redakcji tekstu
13.04.2023

Pisanie każdej dłuższej wypowiedzi pisemnej wiąże się z koniecznością skrupulatnego sprawdzenia błędów zarówno ortograficznych, jak i interpunkcyjnych oraz stylistycznych. To właśnie poprawność językowa warunkuje bowiem komfort późniejszej lektury. Liczne błędy pisowni zaburzają odbiór, sprawiając, iż treść staje się niezrozumiała. W przypadku tekstów naukowych i specjalistycznych potknięcia językowa mogą doprowadzić do podważenia autorytetu eksperta, zmniejszając tym samym wiarygodność wywodu. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, o czym należy pamiętać podczas sprawdzania gramatyki i ortografii.

Jakie są najczęściej popełniane błędy ortograficzne w języku polskim?

Sprawdzanie tekstu pod kątem błędów pisowni warto zacząć od korekty ortografii. Szacuje się, że to właśnie błędy ortograficzne stanowią 80% ogółu popełnianych błędów językowych. Dla wielu autorów oraz studentów ogromnym problemem jest poprawny zapis wyrażeń przyimkowych, takich jak: na pewno, w ogóle, na razie, z powrotem, co najmniej czy poza tym. Przysparzają one problemów nawet tym osobom, które pozornie nie mają trudności w poprawnym pisaniu. Jeśli zależy Ci na wyrobieniu w sobie prawidłowych nawyków, zapamiętaj ogólną zasadę, według której wyrażenia te zapisujemy osobno oraz nieliczne wyjątki, czyli wyrażenia naprawdę oraz naprzeciwko.

Chcesz poprawić błędy pisowni? Bierz pod uwagę sugestie korekty proponowane przez programy edytorskie. Pozwolą Ci na skuteczne wyeliminowanie podstawowych błędów ortograficznych oraz niektórych literówek. W ten sposób zmniejszysz liczbę nieścisłości związanych z niewłaściwym zapisem u i ó, ch i h oraz ż i rz. Warto podkreślić przy tym, iż podczas sprawdzania pisowni należy zweryfikować także zapis głosek ą, ę, om, on, em i en oraz użycie wielkiej litery. W języku polskim notorycznie dochodzi również do nieprzestrzegania reguł pisowni łącznej i rozdzielnej.

O jakich zasadach interpunkcyjnych najczęściej zapominamy?

Kolejną grupą błędów, o której trzeba wspomnieć, są błędy interpunkcyjne. Obejmują one niewłaściwe użycie lub pominięcie jednego z dziesięciu znaków przystankowych, czyli:

  • kropki,
  • wykrzyknika,
  • znaku zapytania,
  • przecinka,
  • dwukropka,
  • średnika,
  • myślnika,
  • wielokropka,
  • nawiasu
  • cudzysłowu.

Interpunkcja ma charakter składniowo-znaczeniowy. Oznacza to, iż nie tylko warunkuje klarowność tekstu oraz wyznacza jego strukturę, ale także wpływa na sens wypowiedzi. Ma to szczególne znaczenie w tekstach naukowych, które wymagają od badacza nadzwyczajnej precyzji w formułowaniu myśli. Ewentualne nieścisłości językowe mogą doprowadzić do niewłaściwego zrozumienia prezentowanych wniosków.

sprawdzanie-pisowni3-768x561.png

Najczęściej autorzy tekstów zapominają o wstawieniu wszystkich potrzebnych przecinków. Pominięcie znaku przystankowego może znacznie zmienić sens wypowiedzi. Przykładowo w zdaniu: Mama Ania i Kasia poszły do sklepu, brak przecinka po słowie mama sugeruje, iż Ania to jej imię, a nie inny uczestnik zakupów. Sprawdzanie błędów pisowni powinno obejmować jednocześnie zweryfikowanie użycia przecinków w zdaniach złożonych podrzędnie oraz przed określonymi spójnikami. Nie należy przy tym ich nadużywać. Niepotrzebne znaki interpunkcyjne utrudniają bowiem lekturę oraz stanowią błąd językowy, który trzeba uwzględnić podczas sprawdzania pisowni.

Czym są błędy stylistyczne?

Podejmujesz się sprawdzania pisowni? Zadbaj o poprawienie błędów stylistycznych. Polegają one na niewłaściwym dopasowaniu środków językowych do stylu wypowiedzi. Najczęściej obejmują wyrażenia kolokwialne oraz poetyckie, zaburzając spójność i klarowność treści. W ten sposób określamy między innymi stosowanie potocyzmów w mowie oficjalnej oraz wyrażeń formalnych w mowie potocznej. Błędem stylistycznym będzie także nadmierne stosowanie zbyt wyszukanych metafor, które znacznie utrudniają przyswojenie wywodu.

sprawdzanie-pisowni5-768x561.png

 

Powszechnym błędem stylistycznym jest pisanie kolejnych zdań, które nie wynikają bezpośrednio z siebie. Nagłe zmiany tematu oraz przerwane wątki zaburzają lekturę i zniechęcają do dalszego czytania tekstów autora. Warto przy tym wspomnieć, iż ten rodzaj potknięć występuje powszechnie w prasie oraz literaturze publicystycznej, negatywnie wpływając na odbiór treści. Błędem językowym będzie również nadużywanie zwrotów i słów zaczerpniętych z obcego języka oraz stosowanie archaizmów i niepotrzebnych przyimków. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż automatyczne sprawdzanie pisowni w programie Word nie obejmuje weryfikacji błędów stylistycznych.

Terminy gonią i jesteś już zmęczony/a szukaniem błędów w swoim tekście?

Chcesz już mieć czas dla siebie i bez zmartwień móc w spokoju spotkać się ze znajomymi?

Atelier redakcji tekstu

Typowe błędy językowe popełniane przez obcokrajowców

Język polski przysparza problemów zarówno natywnym użytkownikom języka, jak i obcokrajowcom. Jeśli dopiero uczysz się polskiego, zwracaj uwagę na tzw. fałszywych przyjaciół. Są to słowa, które brzmią podobnie do wyrażeń znanych z języków obcych, jednak posiadają zupełnie inne znaczenie. Z tego powodu ich wykorzystanie może prowadzić do powstania znacznych błędów logicznych oraz zaburzenia spójności wywodu. Możemy wymienić wśród nich przykładowo ukraińskie słowo bahato, które brzmi podobnie do polskiego bogato, jednak w rzeczywistości oznacza dużo.

Wśród innych typowych dla obcokrajowców błędów możemy wspomnieć kalki językowe oraz błędy słowotwórcze, czyli takie, które powstają wskutek stosowania formacji zbudowanej niezgodnie z polskimi modelami słowotwórczymi. Autorzy, dla których polski nie jest językiem ojczystym, często niewłaściwie stosują przy tym dopełniacz oraz biernik. Trudności sprawia im również dopasowanie stosownego przyimka. Problem ten pojawia się najczęściej w przypadku czasowników ruchu. Sprawdzanie błędów oprócz wyłapania standardowych potknięć językowych powinno zatem pozwolić na nadanie treści swobodnej i naturalnej w odbiorze formy.

Jak samodzielnie zadbać o poprawianie pisowni?

Wielu autorów decyduje się na samodzielne sprawdzanie pisowni oraz poprawianie błędów gramatycznych i językowych. W pierwszej kolejności koniecznie trzeba zadbać o skrupulatność oraz dokładność. Wszelkie wątpliwości powinieneś weryfikować w słownikach ortograficznych oraz internetowych poradniach językowych, które stanowią sprawdzone źródło aktualnych informacji. Jeśli zależy Ci na wzbogaceniu stylu pisania, korzystaj dodatkowo ze słowników synonimów. Wprowadzanie wyrazów bliskoznacznych pozwoli na uniknięcie powtórzeń.

sprawdzanie-pisowni4-768x561.png

Zanim przystąpisz do sprawdzania błędów, zrób sobie przerwę. Korekta wykonywana bezpośrednio po napisaniu bardzo często okazuje się nieskuteczna. Problemem wielu autorów są literówki oraz błędy typograficzne. Jednocześnie podczas samodzielnego sprawdzania nasz mózg dopowiada sobie kolejne fragmenty dobrze znanego tekstu. Z tego powodu sprawdzanie pisowni bardzo często okazuje się niewystarczające. Ponadto bardzo często twórcy nie znają wszystkich zasad i standardów pisowni, przez co pomijają kolejne nieprawidłowości. W takiej sytuacji skorzystaj z dodatkowych narzędzi sprawdzania pisowni lub możliwości zlecenie korekty doświadczonemu specjaliście.

Jak działa automatyczne sprawdzanie pisowni?

Podczas samodzielnej korekty tekstu warto wspomagać się wygodnymi programami prezentującymi znalezione błędy. Podstawową listę sugestii w zakresie błędów ortograficznych znajdziesz w programie Word, który jest obecnie najpopularniejszym edytorem tekstu. W ten sposób możesz sprawdzić dowolny tekst już podczas pisania. Po zauważeniu podkreślenia błędu naciśnij przycisk i wybierz jedną z zaprezentowanych propozycji. Word nie daje jednak zbyt wielu wskazówek odnośnie stylu pisania lub interpunkcji, pozwalając jedynie na sprawdzanie błędów ortograficznych.

Jeśli szukasz oprogramowania do kompleksowego wykrywania błędów pisowni, możesz skorzystać z korektora tekstu online. Do najpopularniejszych narzędzi należy między innymi ortograf.pl lub wtyczka LanguageTool. Programy posiadają funkcję sprawdzania błędów ortograficznych oraz interpunkcyjnych. Korektor pisowni wykryje dodatkowo błędy frazeologiczne, składniowe oraz typograficzne, sprawiając, iż tekst będzie przyjemny w odbiorze. Warto jednak podkreślić, iż podczas sprawdzania dokumentu przy użyciu korektorów pisowni online wykryte zostają jedynie podstawowe i standardowe błędy. Zarówno opcje programu Word, jak i korektorów online są niewystarczające podczas redagowania tekstów literackich, specjalistycznych oraz naukowych.

Na czym polega profesjonalne sprawdzanie pisowni?

Zależy Ci na uzyskaniu pożądanego stylu pisania? Chcesz mieć pewność, że każdy błąd językowy zostanie poprawiony? Skorzystaj z pomocy doświadczonych korektorów i redaktorów języka polskiego, którzy pomagają w kompleksowej edycji tekstu.

Usługi skierowane są zarówno do natywnych użytkowników polskiego, jak i obcokrajowców. Specjaliści podczas sprawdzania uwzględnią styl autora, który ma szczególne znaczenie podczas poprawiania utworów literackich oraz dziedzinę naukową w przypadku tekstów akademickich. Uzyskasz zatem spersonalizowaną i kompleksową pomoc, która jest szczególnie cenna podczas korekty błędów stylistycznych.

korekta-ksiazki2-768x561.png

Korektor dzięki temu, że czyta tekst po raz pierwszy, bez znajomości treści, potrafi poprawić większą ilość błędów językowych, gramatycznych oraz interpunkcyjnych. Dodatkowo dobra znajomość standardów i norm językowych sprawia, że skutecznie poprawi także błędy stylistyczne, dopasowując sposób pisania do charakteru wypowiedzi.

Atelier redakcji tekstu oprócz korekty tekstu oferuje redakcję, podczas której uporządkowana zostanie jego struktura. Doświadczony redaktor podkreśli jednocześnie ewentualne braki spójności logicznej, powtórzenia oraz nieścisłości. Ponadto zajmie się poprawieniem niezrozumiałych fragmentów oraz skróci zbyt długie zdania. Już dziś zadbaj o poprawność językową swoją twórczości!

Nie odchodź, zgarnij ebooka!

Chcesz uniknąć najczęstszych pułapek, które studenci popełniają w swoich pracach dyplomowych?

Pobierz nasz darmowy ebook, który pomoże Ci napisać perfekcyjną pracę dyplomową!

Atelier redakcji tekstu

Atelier redakcji tekstu

Specjaliści ds. redakcji i korekty tekstu

Atelier redakcji tekstu to doświadczony zespół korektorów i redaktorów oferujący usługi w zakresie profesjonalnej korekty i redakcji wszelkiego rodzaju tekstów – prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, artykułów, książek itp.

Podobne artykuły

tworzenie tabel w latex
Redakcja i korekta tekstu

Tworzenie tabel w LaTeX – podstawy

LaTeX to profesjonalny system składu drukarskiego, który umożliwia tworzenie dokumentów naukowych i technicznych o wysokości jakości typograficznej. Jakość składu pozostaje niezmiennie wysoka niezależnie od rozmiaru dokumentu

bibliografia w latex
Redakcja i korekta tekstu

Bibliografia w LaTeX – kompletny przewodnik

LaTeX, utworzony w 1984 roku, to funkcjonalność, która do dzisiaj pozostaje popularnym oprogramowaniem doskonale sprawdzającym się w przypadku tworzenia pracy naukowej. Autorzy naukowych publikacji muszą bowiem dbać nie tylko o najwyższą jakość merytoryczną swoich publikacji, ale także o ich odpowiednie sformatowanie

czym jest latex
Redakcja i korekta tekstu

Czym jest Latex?

LaTeX to zaawansowane oprogramowanie, które pozwala na sprawny i szybki skład tekstu. Dzięki temu możemy zwiększyć efektywność pracy podczas opracowywania artykułów czy też innych form wypowiedzi. Jak działa LaTeX? Jakie były jego początki? Dlaczego warto korzystać z tego oprogramowania? Wyjaśniamy!

Potrzebujesz pomocy doświadczonej osoby do skontrolowania tekstu?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie redakcji i korekty tekstu, a nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.
Tekst będzie spełniał wszelkie wymogi uczelniane, redakcyjne i językowe. Dostaniesz tekst gotowy w 100% do publikacji/wydruku.