Plagiat w pracy dyplomowej – wszystko co musisz wiedzieć

Prace dyplomowe
Atelier redakcji tekstu
10.10.2023

Plagiat w pracy dyplomowej to poważne naruszenie praw autorskich, które może nieść za sobą dotkliwe konsekwencje. Wszyscy studenci powinni być świadomi zagrożeń związanych z plagiatem i działać zgodnie z zasadami etyki akademickiej. Praca dyplomowa powinna być oryginalnym i autorskim dziełem, dlatego ważne jest unikanie wszelkich form plagiatu.

Jak pisać bez plagiatu – podsumowanie kluczowych informacji

 • Plagiat w pracy dyplomowej to poważne naruszenie praw autorskich, które może prowadzić do poważnych konsekwencji.
 • Istnieje wiele rodzajów plagiatu, takich jak: plagiat jawny, plagiat ukryty i autoplagiat.
 • Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest obowiązkowy na polskich uczelniach i służy do wykrywania plagiatu w pracach dyplomowych.
 • Raport podobieństwa jest kluczowym narzędziem w procesie wykrywania plagiatu w pracy dyplomowej.
 • Poprawa plagiatu wymaga analizy raportu podobieństwa i dokonania odpowiednich korekt.

plagiat-w-pracy-dyplomowej.jpg

Jakie jest ryzyko i konsekwencje plagiatu w pracy dyplomowej?

Narażasz się na poważne konsekwencje prawne, gdy popełniasz plagiat w pracy dyplomowej. Plagiat jest poważnym naruszeniem praw autorskich i jest karany.

 • Plagiat jawny to bezpośrednie kopiowanie fragmentów tekstu lub pomysłów innych autorów bez odpowiedniego oznaczenia (przypisu).
 • Plagiat ukryty polega na modyfikowaniu, przerabianiu lub przedstawianiu cudzego tekstu jako własnego.
 • Autoplagiat to kopiowanie własnych wcześniejszych prac bez odpowiedniej adnotacji.

Jednym z najważniejszych narzędzi do wykrywania plagiatu w pracy dyplomowej jest Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), który jest obowiązkowy na polskich uczelniach. JSA analizuje podobieństwo tekstu pracy do innych tekstów dostępnych w swojej bazie danych.

Stopień podobieństwaInterpretacja
0-10%Mało prawdopodobne, że występuje plagiat
10-30%Możliwe, że występuje plagiat, zalecana analiza szczegółowa
Ponad 30%Wysokie prawdopodobieństwo plagiatu, wymaga dalszej analizy i poprawy

Aby poprawić plagiat w pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej, należy dokładnie przeanalizować raport podobieństwa i zidentyfikować fragmenty, które wymagają poprawy. Jest to proces pracochłonny i wymaga dużej determinacji oraz zaangażowania ze strony autora pracy.

Przykładowe konsekwencje plagiatu w pracy dyplomowej

 • Odmowa przyznania tytułu naukowego lub dyplomu
 • Wydalenie z uczelni
 • Otrzymanie notatki dyscyplinarnej
 • Utrata reputacji

Należy pamiętać, że plagiat jest nieetyczny i niezgodny z zasadami uczciwości oraz etyki akademickiej. Dlatego ważne jest, aby przykładać najwyższą wagę do zapobiegania plagiatowi i tworzenia oryginalnego, autentycznego tekstu, który firmujemy własnym nazwiskiem.

Terminy gonią i jesteś już zmęczony/a szukaniem błędów w swoim tekście?

Chcesz już mieć czas dla siebie i bez zmartwień móc w spokoju spotkać się ze znajomymi?

Atelier redakcji tekstu

Definicja i rodzaje plagiatu w pracy dyplomowej

Plagiat może przybierać różne formy, dlatego istotne jest zrozumienie jego definicji i rodzajów. Omawiane zagadnienie jest aktem kopiowania lub przepisywania cudzego tekstu, pomysłów lub twórczości bez podania odpowiedniego źródła lub bez zgody autora. W przypadku pracy dyplomowej plagiat oznacza wykorzystanie części lub całości cudzego materiału bez właściwego oznaczenia i odniesienia do źródła.

Istnieje kilka rodzajów plagiatu, z którymi warto być zaznajomionym. Pierwszym z nich jest plagiat jawny, który polega na dosłownym przepisywaniu cudzej pracy bez żadnych zmian lub dodatków. Drugim rodzajem jest plagiat ukryty, który obejmuje przytaczanie fragmentów cudzego tekstu bez ich oznaczenia jako cytatów lub pochodzących od innych autorów. Ostatnim rodzajem plagiatu jest autoplagiat, który ma miejsce, gdy autor wykorzystuje własne wcześniej opublikowane prace bez właściwego oznaczenia.

Jak uniknąć plagiatu – Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)

Aby uniknąć popełnienia plagiatu, ważne jest korzystanie z prawidłowego oznaczania cytatów i odniesień, a także wykazywanie szacunku dla pracy innych autorów poprzez właściwe przytaczanie ich źródeł. Jednym z narzędzi, które pomaga w wykrywaniu plagiatu, jest Jednolity System Antyplagiatowy, który jest obowiązkowy na polskich uczelniach. System ten analizuje podobieństwo tekstu z bazą danych i generuje raport podobieństwa, który zawiera informacje na temat oznaczonych fragmentów i stopnia plagiatu w pracy dyplomowej.

Raport podobieństwa – kluczowe narzędzie w wykrywaniu plagiatu

Raport podobieństwa jest kluczowym narzędziem w wykrywaniu plagiatu. Dzięki analizie podobieństwa tekstu raport ten pozwala na identyfikację fragmentów, które są identyczne lub podobne do innych publikacji. Współczynnik podobieństwa w raporcie określa stopień plagiatu w pracy, umożliwiając ocenę autentyczności i oryginalności tekstu.

Wskaźnik podobieństwaStopień plagiatu
Mniej niż 10%Niski
10-30%Średni
Powyżej 30%Wysoki

Aby poprawić plagiat, należy dokładnie przeanalizować raport podobieństwa i zidentyfikować fragmenty, które wymagają poprawek. Proces poprawy plagiatu może być pracochłonny i wymaga dużego zaangażowania, ale jest niezbędny dla zapewnienia uczciwości i autentyczności pracy dyplomowej.

Współczynnik podobieństwa w raporcie antyplagiatowym określają, które fragmenty nie są autentyczne i wymagają poprawy.

FunkcjaOpis
Wykrywanie plagiatuJSA porównuje pracę z zasobami internetowymi, bazami danych i innymi pracami dyplomowymi w celu wykrycia plagiatu.
Generowanie raportu podobieństwaJSA generuje raport podobieństwa, który pokazuje stopień plagiatu w pracy dyplomowej.
Analiza wynikówStudent analizuje raport podobieństwa i podejmuje działania mające na celu poprawienie plagiatu.

Poprawa plagiatu jest pracochłonna i wymaga dużego zaangażowania. Analiza raportu podobieństwa jest kluczowa, aby zidentyfikować, które fragmenty pracy wymagają poprawy. Następnie należy dokonać odpowiednich modyfikacji, takich jak parafrazowanie, dodawanie odpowiednich cytowań lub usunięcie plagiatu.

Ważne jest, aby pamiętać, że uczciwość akademicka nie ogranicza się tylko do unikania plagiatu. Obejmuje również uczciwe i rzetelne gromadzenie danych, cytowanie źródeł w sposób prawidłowy oraz wykazywanie szacunku i uznania dla pracy innych autorów. Przestrzeganie zasad etyki i uczciwości akademickiej jest niezbędne, aby nie narazić się na zarzut plagiatu.

Narzędzia i metody wykrywania plagiatu w pracy dyplomowej

Istnieje wiele narzędzi i metod, które mogą pomóc w wykrywaniu plagiatu w pracy dyplomowej. Jednym z najważniejszych narzędzi jest Jednolity System Antyplagiatowy. Umożliwia on skanowanie prac dyplomowych w poszukiwaniu podobieństw do innych tekstów w bazach danych.

Aby skutecznie wykrywać plagiat, istotne jest również stosowanie różnych metod sprawdzania. Przykładowe metody to: analiza lingwistyczna, porównywanie stylów pisarskich, wyszukiwanie podobnych zwrotów lub fraz. Korzystanie z różnorodnych metod zwiększa szanse na wykrycie plagiatu i minimalizuje ryzyko przeoczenia nieuczciwego działania.

Narzędzie/MetodaZastosowanie
Plagiat CheckerPołączenie wyszukiwarki internetowej z bazą danych artykułów i prac naukowych
plagiat.plAutomatyczne sprawdzanie podobieństwa tekstu z bazą danych
Google ScholarWyszukiwanie naukowych publikacji i prac dyplomowych

„Plagiat to kradzież intelektualna i naruszenie etyki akademickiej.”

W razie wykrycia plagiatu, konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków, które mogą obejmować poprawę pracy oraz skonsultowanie się z promotorem. Istnieje wiele sposobów, aby uniknąć plagiatu w pracy dyplomowej i zachować uczciwość w pisaniu swojej pracy. Warto zacząć od gruntownego zapoznania się z tematem, którym się zajmujesz, i prowadzenia wystarczającej ilości badań. Im lepiej rozumiesz temat, tym mniej prawdopodobne jest, że będziesz musiał polegać na cudzych pracach. Pamiętaj, że każde źródło, które wykorzystujesz, powinno być odpowiednio przywołane/zacytowane i opatrzone przypisem, aby uniknąć oskarżeń o plagiat.

Kiedy już masz zebrane informacje, możesz rozpocząć pisanie swojej pracy dyplomowej. Ważne jest, aby przy tym zachować własny styl wypowiedzi. Unikaj dosłownego kopiowania fragmentów tekstu z innych prac. Jeśli cytujesz, pamiętaj o odpowiednim oznaczeniu cytatu i podaniu źródła. Jeśli korzystasz z informacji lub wyników badań innych osób, zadbaj o właściwe przypisanie autorstwa.

Przykładowa lista sposobów unikania plagiatu w pracy dyplomowej

 1. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi korzystania z cudzych prac i praw autorskich.
 2. Prowadź własne badania i zawsze podawaj źródła informacji, które wykorzystujesz.
 3. Pisz swoim własnym stylem, unikając dosłownego kopiowania czyjegoś tekstu.
 4. Wykorzystuj narzędzia do wykrywania plagiatu, takie jak Jednolity System Antyplagiatowy czy plagiat.pl.
 5. Analizuj raport podobieństwa i dokonuj odpowiednich poprawek, jeśli program antyplagiatowy wskazuje wysokie wskaźnik zapożyczeń.
 6. Konsultuj się z promotorem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących przekroczenia przyjętych norm.Jednolity System Antyplagiatowy działa na zasadzie porównywania tekstu pracy dyplomowej z bazą danych zawierającą inne prace oraz akty prawne. Dzięki JSA i raportowi podobieństwa polskie uczelnie mają narzędzia nie tylko do wykrywania plagiatu, ale także do jego zapobiegania.
   

Raport podobieństwa – kluczowe narzędzie w wykrywaniu plagiatu

Raport podobieństwa stanowi kluczowe narzędzie w wykrywaniu plagiatu w pracach licencjackich, magisterskich, inżynierskich czy doktorskich. Dzięki niemu możliwe jest porównanie tekstu autorstwa studenta z innymi tekstami dostępnymi w bazach danych. Raport podobieństwa przeprowadza szczegółową analizę i identyfikuje wszelkie podobieństwa i fragmenty, które mogą sugerować popełnienie plagiatu.

Aby poprawić plagiat, należy dokładnie przeanalizować raport z programu antyplagiatowego i zidentyfikować fragmenty, które wymagają zmian. Może to obejmować dodanie odnośników do cytowanych źródeł, przepisanie fragmentów tekstu w oryginalnych słowach lub wprowadzenie zmian w strukturze zdania. Raport podobieństwa stanowi nieocenione narzędzie, które pomaga studentom, wykładowcom i recenzentom w identyfikowaniu plagiatu w pracy dyplomowej. Dzięki niemu możliwe jest zachowanie wysokich standardów etyki akademickiej i dbanie o oryginalność i autentyczność twórczości naukowej.

Wskazówki dotyczące poprawy plagiatu w pracy dyplomowej

 • Zidentyfikuj fragmenty, w których występuje największe podobieństwo do innych prac.
 • Przeformułuj zdania i wprowadź własne pomysły, aby uniknąć oskarżeń o skopiowanie czyjegoś tekstu.
 • Cytuj źródła prawidłowo, stosując przypisy.
 • Przeprowadź ponowną analizę treści, aby upewnić się, że żadne fragmenty nie zostały pominięte.

Wreszcie, po wprowadzeniu niezbędnych poprawek, przeprowadź ponowną analizę raportu podobieństwa, aby sprawdzić, czy wszelkie wątpliwe fragmenty zostały usunięte. 

Akty prawne i konsekwencje popełnienia plagiatu

Obecne akty prawne regulujące plagiat w pracach dyplomowych są istotne do zrozumienia ryzyka i konsekwencji związanych z tym czynem. W Polsce aktem prawnym mającym zastosowanie w przypadku plagiatu jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepisy tej ustawy chronią prawa autorskie i nakładają odpowiedzialność na osoby dopuszczające się naruszenia tych praw, w tym na autorów prac dyplomowych.

Ustawa o prawie autorskim definiuje plagiat jako naruszenie cudzego utworu poprzez przedstawienie go jako swojego. Osoba, która dopuszcza się plagiatu w pracy dyplomowej, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej, co może skutkować nałożeniem grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 (art. 115 ust. 1).

Konsekwencje plagiatu w pracy dyplomowej mogą być bardzo przykre i mieć długotrwałe konsekwencje dla studenta. Plagiat stanowi poważne naruszenie praw autorskich i jest traktowany jako poważne przewinienie akademickie. Jednym z niewątpliwie najważniejszych aspektów konsekwencji plagiatu w pracy dyplomowej są konsekwencje prawne. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy plagiat dotyczy tekstów ochronionych prawem autorskim, może to prowadzić do pozwów sądowych i nałożenia wysokich grzywien lub innych kar finansowych.
 

Ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych

Ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych jest ważnym narzędziem w walce z plagiatem. Repozytorium to skupia w jednym miejscu prace dyplomowe studentów z różnych polskich uczelni. Dzięki temu każdy student może sprawdzić, czy jego praca nie zawiera plagiatu. Ponadto, repozytorium umożliwia dostęp do różnorodnych prac dyplomowych, co może stanowić inspirację dla studentów przy pisaniu własnych prac.

Rejestracja prac dyplomowych w ogólnopolskim repozytorium jest dobrowolna, jednak wiele uczelni zachęca swoich studentów do udostępniania swoich prac w celu zapobiegania plagiatowi i promowania uczciwości akademickiej. W przypadku stwierdzenia plagiatu, repozytorium umożliwia szybkie i skuteczne wykrycie i udokumentowanie naruszenia praw autorskich.

Plagiat w pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej, doktorskiej – FAQ

Jakie są konsekwencje plagiatu w pracy dyplomowej?

Plagiat w pracy dyplomowej jest poważnym naruszeniem praw autorskich i może prowadzić do konsekwencji prawnych, włączając w to grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 oraz kary dyscyplinarne na uczelni. Ponadto, plagiat może również negatywnie wpłynąć na reputację studenta.

Jakie są rodzaje plagiatu w pracy dyplomowej?

Istnieje wiele rodzajów plagiatu, takich jak plagiat jawny (bezpośrednie kopiowanie fragmentów pracy innej osoby), plagiat ukryty (odtwarzanie cudzego tekstu z minimalnymi zmianami) i autoplagiat (wykorzystywanie fragmentów swojej własnej wcześniejszej pracy bez odpowiedniego oznaczenia).

Czym jest Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)?

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest obowiązkowym narzędziem wykorzystywanym na polskich uczelniach do wykrywania plagiatu w pracy dyplomowej. System porównuje tekst pracy z bazą danych zawierającą wcześniej złożone prace studentów, publikacje naukowe oraz inne materiały, aby zidentyfikować ewentualne przypadki plagiatu.

Jakie są narzędzia do wykrywania plagiatu w pracy dyplomowej?

Istnieje wiele narzędzi i metod do wykrywania plagiatu w pracy dyplomowej, włączając w to Jednolity System Antyplagiatowy, ręczne porównywanie tekstu, programy antyplagiatowe dostępne online oraz usługi sprawdzające oryginalność pracy.

Jak mogę uniknąć plagiatu w pracy dyplomowej?

Aby uniknąć plagiatu w pracy dyplomowej, ważne jest przestrzeganie zasad etyki i uczciwości akademickiej. Należy odpowiednio cytować i oznaczać wszystkie źródła informacji, korzystać z autentycznych danych i wykazywać oryginalne myśli i wnioski w pracy.

Jakie są aktualne akty prawne dotyczące plagiatu w pracach dyplomowych?

Aktualne akty prawne dotyczące plagiatu w pracach dyplomowych obejmują ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz regulacje na uczelniach dotyczące plagiatu i procedur postępowania w przypadku jego wykrycia.

Czym jest ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych?

Ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych to zbiorowa baza danych zawierająca prace dyplomowe studentów z różnych polskich uczelni. Repozytorium to ma na celu zapobieganie plagiatowi poprzez umożliwienie porównania i identyfikacji podobieństw między pracami.

Nie odchodź, zgarnij ebooka!

Chcesz uniknąć najczęstszych pułapek, które studenci popełniają w swoich pracach dyplomowych?

Pobierz nasz darmowy ebook, który pomoże Ci napisać perfekcyjną pracę dyplomową!

Atelier redakcji tekstu

Atelier redakcji tekstu

Specjaliści ds. redakcji i korekty tekstu

Atelier redakcji tekstu to doświadczony zespół korektorów i redaktorów oferujący usługi w zakresie profesjonalnej korekty i redakcji wszelkiego rodzaju tekstów – prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, artykułów, książek itp.

Podobne artykuły

Atelier redakcji tekstu
Prace dyplomowe

Profesjonalna redakcja prac naukowych – popraw swoją pracę razem z nami!

Nasza firma oferuje profesjonalną redakcję prac naukowych, zapewniając poprawę merytoryki, korektę językową i formatowanie pracy. Dzięki naszym usługom podniesiesz jakość swojej pracy naukowej i zwiększysz szanse na sukces na obronie. Jesteśmy doświadczonym zespołem z wieloletnim doświadczeniem w branży. Poprawiamy: książki, prace dyplomowe, artykuły naukowe i wiele innych. Korzystając z naszej profesjonalnej redakcji, możesz zyskać lepszą ocenę na dyplomie, uznanie recenzenta i promotora, a także podnieść wartość publikacji naukowej. Oferujemy kompleksową poprawę prac naukowych, obejmującą płaszczyznę merytoryczną, językową oraz formatowanie dokumentu, abyś mógł przedstawić swoje badania w najlepszym świetle.

Atelier redakcji tekstu
Prace dyplomowe

Korekta prac dyplomowych – jak zrobić ją skutecznie

Korekta prac dyplomowych to ważny etap w procesie przygotowywania pracy dyplomowej. W tym artykule dowiesz się, na czym polega korekta prac dyplomowych oraz jak ją przeprowadzić skutecznie. Omówimy również znaczenie poprawnego i rzetelnego redagowania tekstu dyplomowego.

Atelier redakcji tekstu
Prace dyplomowe

Poprawa prac dyplomowych – na czym polega?

Pisanie pracy dyplomowej może być procesem bardzo przyjemnym i twórczym szczególnie wtedy, gdy student zafascynowany jest konkretną dziedziną i tematem. Odkrywanie nowych obszarów naukowych i dokładanie swojej cegiełki do inwentarza wiedzy daje satysfakcję i zadowolenie po napisaniu pracy.

Potrzebujesz pomocy doświadczonej osoby do skontrolowania tekstu?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie redakcji i korekty tekstu, a nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.
Tekst będzie spełniał wszelkie wymogi uczelniane, redakcyjne i językowe. Dostaniesz tekst gotowy w 100% do publikacji/wydruku.