Licencjat? Magisterka? Doktorat?
Książka lub artykuł?

Dobrze, że jesteś! Poprawimy Twój tekst!

Artykuł


Poprawa prac licencjackich – na czym polega?

Praca licencjacka to pierwszy rodzaj pracy dyplomowej z jakim spotkamy się na studiach. Najczęściej jest zwieńczeniem okresu 3-letniej nauki, a po jej obronie otrzymujemy stopień licencjata. Napisanie pracy jest jednak czasochłonne, a poprawki spędzają studentom sen z powiek. Na czym polega poprawa prac licencjackich? Omówimy to w poniższym artykule. 

poprawa pracy licencjackiej

Jakie są najczęstsze błędy w pracach licencjackich, które wymagają poprawy?

Praca licencjacka wymaga zupełnie nowego podejścia do pisania o danym problemie. Charakteryzuje się naukowym stylem, co oznacza, że jej autor musi posługiwać się obiektywizmem i neutralnością. W pracy licencjackiej nie ma miejsce na ekspresję słowną np. przymiotniki oceniające. Zadaniem autora pracy jest zaprezentowanie obiektywnego, popartego źródłami stanowiska na zadany temat. Ponadto praca licencjacka ma swoje określone standardy. W jej skład powinien wejść: spis treści, odwołania do źródeł w formie przypisów, bibliografia czy cytaty. Praca powinna także zostać odpowiednio sformatowana, w zależności od wymagań uczelni, na której będzie broniona. 

Do najczęściej popełnianych błędów w pracach dyplomowych zalicza się:

  •  popełnianie plagiatu i autoplagiatu (przez nieumiejętne przedstawianie tez innych autorów w tekście jako swoje), 
  • błędy w metodologii badań, jeśli takowe w pracy występują, 
  • błędy językowe, ortograficzne, interpunkcyjne i stylistyczne,
  • błędne sformatowanie pracy. 

Wśród poprawek mogą się również pojawić takie naniesione przez promotora pracy – najczęściej dotyczą one kwestii merytorycznych. 

Czy mogę skorzystać z pomocy zewnętrznej w poprawie mojej pracy licencjackiej?

Korzystanie z pomocy zewnętrznych firm przy poprawie pracy licencjackiej nie jest nielegalne. Taka poprawa musi jednak spełniać zasady uczciwości akademickiej. Innymi słowy – praca musi być napisana przez autora samodzielnie, a poprawa powinna obejmować jedynie poprawę gramatyki, stylu, interpunkcji. Firma, bądź osoba, która poprawia pracę, nie może wpływać na jej treść merytoryczną. 

Warto rozważyć profesjonalną pomoc przy poprawie pracy dyplomowej. Częste pisanie i czytanie tego samego tekstu powoduje, że możemy nie wyłapywać literówek czy niespójności logicznych. Tekst niedopracowany pod względem technicznym i formalnym może mieć naprawdę wysoką jakość, a mimo to może zostać odrzucony przez promotora. Pamiętajmy też, że praca licencjacka nie służy tylko zdobyciu stopnia naukowego. Przede wszystkim ma być czytelna i zrozumiała dla czytelnika. Warto więc zaufać specjalistom w kwestii poprawek. Nasi doświadczeni eksperci z Atelier redakcji tekstu chętnie ocenią poprawność językową i logiczną każdej pracy dyplomowej, w tym pracy licencjackiej.

Czym różni się usługa poprawy od korekty prac i redakcji prac?

Podczas zlecania usług związanych z pracą licencjacką należy rozróżnić 3 odrębne pojęcia:

  • Korekta pracy licencjackiej ma miejsce na samym końcu i polega tylko i wyłącznie, na poprawieniu błędów językowych, w tym ortografii, gramatyki i interpunkcji. 
  • Redakcja pracy licencjackiej obejmuje korektę tekstu, a także naniesienie poprawek pod względem technicznym. W jej zakres wchodzą takie działania jak formatowanie pracy pod kątem wymagań, wyłapanie błędów logicznych, wskazanie podstawowych błędów merytorycznych czy sprawdzenie spójności tekstu pod kątem precyzyjnego formułowania myśli i wniosków. W ramach redakcji sprawdzamy również poprawne użycie terminów specjalistycznych, ujednolicamy zapis nagłówków czy cytatów. 
  • Poprawa pracy licencjackiej obejmuje natomiast obie te czynności, dzięki czemu czuwamy nad wysokością jakością całości Twojej pracy. 

Ile kosztuje poprawa pracy licencjackiej? 

Nasi specjaliści z Atelier redakcji tekstu chętnie zaopiekują się i poprawią Twoją pracę licencjacką. W zależności od wybranej usługi ceny będą się odrobinę różnić. Zazwyczaj nasze ceny wahają się od 10-20 zł za stronę, w przypadku korekty i redakcji. Sprawdzenie całości pracy licencjackiej, podczas którego sprawdzimy tekst pod kątem ewentualnego plagiatu, to koszt około 200 do 900 zł za całość. Możesz także skorzystać z usługi formatowania pracy – jej koszt waha się między 5 a 15 zł za stronę. Ostateczna cena zależy od wielkości pracy i poświęconego na nią czasu. W sprawie szczegółowej wyceny skontaktuj się z nami! 

Jak długo trwa proces poprawy pracy licencjackiej? 

Długość procesu poprawy pracy licencjackiej zależy od jej wielkości i zakresu prac, jakimi mają się zająć nasi specjaliści. Korekta jest szybsza od redakcji, a na jej wykonanie potrzebujemy zazwyczaj od 3 do 6 dni. Warto jednak pamiętać, że należy uwzględnić czas na nasze dodatkowe poprawki, wprowadzone po pierwszej korekcie. W przypadku redakcji całej pracy czas zależy od jakości pierwotnie wysłanego tekstu, zakresu usług redakcyjnych i od objętości pracy. Długość redakcji waha się od 3 do 7 dni. W przypadku bardziej skomplikowanych lub długich prac czas realizacji może się wydłużyć. 

Profesjonalna pomoc w poprawie prac licencjackich 

Atelier redakcji tekstu to grupa specjalistów pasjonatów, którzy od lat zajmują się wyłapywaniem literówek i uciekających przecinków. Dlatego jeśli czeka Cię w najbliższym czasie obrona pracy licencjackiej i chcesz wypaść jak najlepiej, zapraszamy do kontaktu. Z wielką chęcią dokonamy rzetelnej poprawy i korekty prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych oraz doktorskich.