Jakie są najczęstsze błędy w pracach dyplomowych?

Metodyka pisania prac
Atelier redakcji tekstu
27.12.2022

Pisanie pracy dyplomowej stanowi ogromne wyzwanie dla każdego studenta. Natłok obowiązków zawodowych i naukowych sprawia, iż nie mamy czasu na samodzielną redakcję oraz sprawdzanie pisowni. Jednocześnie błędy składniowe, błędy ortograficzne oraz błędy leksykalne znacznie obniżają poziom tekstu naukowego i mogą negatywnie wpłynąć na ocenę końcową. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, na czym polega sprawdzanie pisowni polskiej i jak ustrzec się przed występowaniem błędów.

 

1.jpg

Sprawdzenie pisowni pracy licencjackiej i magisterskiej

Mimo wysokiego poziomu merytorycznego oraz skrupulatności prowadzonych badań błędy językowe i edytorskie znacznie obniżają jakość prezentowanych tekstów. Praca dyplomowa stanowi zwieńczenie edukacji, pozwalając tym samym na zaprezentowanie efektów kilkuletniej edukacji. Stanowi jednocześnie potwierdzenie posiadanych przez nas kompetencji i wiedzy. Forma pracy powinna zatem odzwierciedlać wagę studiów oraz trud włożony w zdobycie tytułu naukowego. Samodzielne sprawdzanie pisowni często wiąże się z licznymi trudnościami. Znajomość treści sprawia, że dopowiadamy sobie dalsze części zdania jeszcze przed faktycznym przeczytaniem. Z tego powodu samodzielne wychwycenie błędów ortograficznych często okazuje się niemożliwe. Pomijamy liczne literówki, a sprawdzanie pisowni online pozwala na wykrycie jedynie podstawowych nieścisłości. Nie jest jednak w stanie zaproponować poprawnej pisowni całego tekstu naukowego. Profesjonalne sprawdzanie pisowni eliminuje nawet najmniejsze literówki i błędy typograficzne, znacznie podnosząc jakość pracy licencjackiej, inżynierskiej czy magisterskiej.

Jakie błędy popełniają obcokrajowcy?

Sprawdzanie gramatyki i ortografii znacznie podnosi jakość tworzonego tekstu. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku obcokrajowców, którzy nie posługują się biegle językiem polskim. Korektorzy z Atelier redakcji tekstu zwrócą uwagę na zastosowanie polskich znaków diakrytycznych, błędną interpunkcję oraz błędy ortograficzne. Zajmą się przy tym korektą pisowni oraz szyku wyrazów w zdaniach. Sprawią, że tekst będzie przyjemny dla odbiorcy oraz zachowa charakterystyczny styl akademicki. Korekta tekstu obejmuje także poprawienie źle użytych słów w danym kontekście. Wśród innych najczęściej popełnianych przez obcokrajowców błędów można wymienić niewłaściwą odmianę słowa przez przypadki, nieuzgodnienie liczby oraz rodzaju rzeczownika i przymiotnika, oraz nietypowe błędy ortograficzne. Błędy odmiany dotyczą przeważnie niewłaściwego zastosowanie biernika oraz dopełniacza. Często zdarzają się także nieprawidłowe zapisy liczebników oraz niewłaściwe zastosowanie przyimków. Specjaliści z Atelier redakcji tekstu upewnią się przy tym, iż nie brakuje przecinka oraz podzielą się dodatkowymi informacjami, które ułatwią pisanie kolejnych prac.

2.jpg

Co obejmuje sprawdzanie pisowni?

Sprawdzanie pisowni obejmuje korektę pod względem poprawności ortograficznej. Dodatkowo nasi specjaliści poprawią błędy interpunkcyjne oraz błędy fonetyczne. Ogromnym problemem w licznych pracach licencjackich i magisterskich są nadużywane słowa. Propozycje poprawek obejmują zatem wprowadzenie w ich miejsce synonimów i terminów specjalistycznych, które znacznie podnoszą jakość tekstu. Korektorzy zajmą się także usunięciem pleonazmów. Warto przy tym podkreślić, iż znalezione błędy są poprawiane w taki sposób, aby nie zmienić intencji autorskich. Zaproponowane poprawki należy zatem przeanalizować i ewentualnie zmodyfikować w taki sposób, aby nie wpłynęły na warstwę merytoryczną. Sprawdzanie pisowni może dotyczyć także badań zawierających zestaw informacji poufnych. Weryfikacja pod kątem błędów odbywa się przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa oraz dyskrecji. Korzystając z pomocy naszych specjalistów, możemy sprawdzić dowolny tekst, bez ryzyka utraty danych. Dodatkowo otrzymamy informacje na temat poprawionych błędów, dzięki czemu łatwiej będzie nam je wyeliminować w przyszłości. Konsultacje z ekspertem wpływają pozytywnie na świadomość językową oraz znajomość zasad pisowni.

Atelier-Redakcji-tekstu-Profesjonalne-redagowanie-i-korekta-tresci.jpg

Terminy gonią i jesteś już zmęczony/a szukaniem błędów w swoim tekście?

Chcesz już mieć czas dla siebie i bez zmartwień móc w spokoju spotkać się ze znajomymi?

Atelier redakcji tekstu

Jak znaleźć wszystkie błędy ortograficzne?

Jedną z najbardziej kłopotliwych kwestii jest sprawdzanie błędów ortograficznych. Poprawa ortografii często obejmuje wyłącznie automatyczne sprawdzanie. Taka korekta, mimo że nie jest spersonalizowana, pozwala uniknąć podstawowych nieścisłości. Niemniej jednak należy pamiętać, aby za każdym razem weryfikować zaproponowane poprawki. Może się bowiem okazać, iż pozornie błędne słowo zostało zastosowane poprawnie. Aby skorzystać z korekty tekstu online, wystarczy wprowadzić treść w wyznaczone miejsce. Tryb pełnoekranowy dodatkowo ułatwi przeanalizowanie wykrytych błędów pisowni. Zweryfikuj własny tekst i sprawdź pisownię jeszcze przed konsultacją z promotorem. Korektor online nie zastąpi jednak współpracy z doświadczonym redaktorem lub korektorem, którzy wskażą wszelkie rodzaje błędów wraz z dodatkowymi informacjami, jak dany błąd poprawić. Nasz specjalista wykryje nawet drobne błędy i literówki. Zajmie się przy tym tzw. sierotkami, czyli pojedynczymi słowami przypadkowo zostawionymi na końcu zdania lub linijki. Sprawdzi także pisownię nietypowych terminów specjalistycznych oraz imion i nazwisk, których poprawny zapis jest źródłem częstych problemów.

Jakie są najczęstsze błędy interpunkcyjne w pracach dyplomowych?

Zasady poprawnej pisowni pozwalają na stworzenie logicznego i przejrzystego tekstu. Błędy interpunkcyjne nie tylko świadczą o niedbałości autora, ale także mogą zmienić znaczenie prezentowanych argumentów. Należy pamiętać, iż w dyskusji akademickiej to właśnie precyzyjne prezentowanie wniosków ma kluczowe znaczenie. Jednym z najczęściej popełnianych błędów w pracach dyplomowych jest stawianie kropki po tytule. Niezależnie od tego, czy mówimy o tytułach rozdziałów, czy podrozdziałów są one niedopuszczalne. Szczególne znacznie mają także przecinki, to właśnie one mogą wpłynąć na zmianę znaczenia. Dlatego tak ważne jest, aby przeanalizować znalezione błędy. W takiej sytuacji propozycje poprawek należy traktować jako sugestie. Warto pamiętać także o tym, że naszych intencji nie zna także korektor tekstu online. Poprawność pisowni dotyczy przy tym sprawdzenia interpunkcji przypisów i bibliografii. Studenci często zapominają o przecinkach oraz kropkach po inicjałach. Ewentualne nieścisłości można skonsultować z doświadczonym specjalistą, który rozwieje wszelkie wątpliwości.

bible-gecf2fbb13_640.jpg

Czym są błędy typograficzne?

Podczas sprawdzania pisowni należy pamiętać także o błędach typograficznych i edytorskich. Przeważnie praca licencjacka i magisterska muszą powstawać w oparciu o przedstawione przez daną uczelnię wytyczne. Notorycznie jednak zdarza się, iż studenci przypadkowo stosują podwójne spacje lub wstawiają niepotrzebne przerwy przed znakami interpunkcyjnymi, np. po otwarciu nawiasu oraz przed jego zamknięciem.

Wśród innych błędów typograficznych, czyli tych dotyczących graficznego układu tekstu, należy stawianie spójnika na końcu linii oraz wciskanie entera na końcu wiersza. Studenci często przenoszą też wyrazy przy pomocy spacji oraz błędnie stosują skróty i skrótowce. Wszelkie mankamenty techniczne w znaczny sposób pogarszają jakość pracy dyplomowej oraz utrudniają odbiór.

Nie odchodź, zgarnij ebooka!

Chcesz uniknąć najczęstszych pułapek, które studenci popełniają w swoich pracach dyplomowych?

Pobierz nasz darmowy ebook, który pomoże Ci napisać perfekcyjną pracę dyplomową!

Atelier redakcji tekstu

Atelier redakcji tekstu

Specjaliści ds. redakcji i korekty tekstu

Atelier redakcji tekstu to doświadczony zespół korektorów i redaktorów oferujący usługi w zakresie profesjonalnej korekty i redakcji wszelkiego rodzaju tekstów – prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, artykułów, książek itp.

Podobne artykuły

Atelier redakcji tekstu
Metodyka pisania prac

Esej – co to jest? Jak napisać esej?

Esej jest formą literacką lub literacko-naukową, prezentującą punkt widzenia autora na różnorodne tematy. Może poruszać zagadnienia filozoficzne, społeczne, artystyczne, a także służyć jako manifest polityczny czy filozoficzny. Esej charakteryzuje się subiektywizmem i refleksyjnością, prezentując rozmyślania autora nad danym problemem. Nie ma ustalonej struktury, czasem może zawierać wtrącenia i dygresje, a jego świat przedstawiony jest fragmentaryczny i służy ukazaniu idei autora. Esej może mieć różne typy, takie jak publicystyczny, popularnonaukowy, literacki. W Polsce, znani eseiści to m.in. Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Jan Kott, Tadeusz Boy-Żeleński.

Atelier redakcji tekstu
Metodyka pisania prac

Spis treści w pracy magisterskiej, licencjackiej, dyplomowej – jak go zrobić?

Tworzenie spisu treści w pracy magisterskiej, licencjackiej lub dyplomowej jest niezbędnym elementem, który pomaga promotorowi i recenzentowi w szybkim odnalezieniu odpowiednich informacji i nawigacji po rozdziałach oraz podrozdziałach pracy. Spis treści umożliwia uporządkowanie i nadaje właściwą strukturę pracy, co przekłada się na jej czytelność i profesjonalizm. Dowiedz się, jak stworzyć spis treści w swojej pracy dyplomowej!

Atelier redakcji tekstu
Metodyka pisania prac

Cytaty w pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej – przykłady

Cytowanie źródeł ma kluczowe znaczenie w pracach licencjackich, magisterskich i dyplomowych, ponieważ umacnia argumenty i wnioski autora oraz zapewnia szacunek dla innych autorów. Poprawne korzystanie z cytowania pomaga również uniknąć plagiatu, co jest istotne w pracy naukowej. Istnieje wiele zasad i stylów cytowania, takich jak APA, MLA i Harvard. Cytowanie może przyjmować formę bezpośredniego przytaczania dosłownych fragmentów tekstu lub pośredniego parafrazowania słów autora. Ważne jest odpowiednie formatowanie cytatów, włączając w to umieszczenie autora i roku publikacji, numeru strony oraz wyraźne oznaczenie cudzysłowem. Dodatkowo, zapisy bibliograficzne na końcu pracy są nieodzowne, aby zapewnić pełną dokumentację źródeł i umożliwić innym weryfikację i kontynuację badań. W przypadku trudności z cytowaniem, zawsze można skorzystać z pomocy redaktora, który pomoże zrozumieć zasady i poprawnie sformatować cytowania. Jeśli dobrze przestrzega się zasad i korzysta z cytatów w odpowiedni sposób, można wzmocnić wiarygodność swojej pracy i uczciwie przedstawić badania i wnioski.

Potrzebujesz pomocy doświadczonej osoby do skontrolowania tekstu?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie redakcji i korekty tekstu, a nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.
Tekst będzie spełniał wszelkie wymogi uczelniane, redakcyjne i językowe. Dostaniesz tekst gotowy w 100% do publikacji/wydruku.