Licencjat? Magisterka? Doktorat?
Książka lub artykuł?

Dobrze, że jesteś! Poprawimy Twój tekst!

Artykuł


Korekta książki

Korekta książki to wręcz obowiązkowy element w procesie wydawniczym. Nie wystarczy napisać książki, aby ją wydać. Tekst napisany przez autorów książek wymaga korekty językowej oraz korekty autorskiej. Czym więc różni się korekta książki od korekty różnych tekstów?

Redakcja czy korekta książki?

W procesie wydawniczym mamy do czynienia z dwoma etapami pracy korektora lub redaktora nad tekstem. Czym jest więc proces redakcji? Redakcja, jest wykonywana przez redaktora i polega na wyłapaniu błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, składniowych oraz logicznych, czyli sprawdzeniu poprawności językowej tekstu. Podczas pracy nad tekstem redaktor ma za zadanie sprawdzić również spójność fabuły. Zakres redakcji tekstu może także obejmować sugestię i wskazówki dotyczące bohaterów i ich zachowań. Redakcja najczęściej jest pierwszym etapem pracy nad książką. Kolejnym jest korekta tekstu.

Redakcja czy korekta książki?
Potrzebujesz pomocy w zakresie korekty tekstu, skontaktuj się z nami!

Korekta tekstu polega na przygotowaniu tekstu pod względem technicznym. Zakres prac korektora skupia się w głównej mierze na ponownym wyłapywaniu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych czy literówek. Proces redakcji tekstu następuje, gdy autor i redaktor wykonali już pierwszą korektę książki. Ma to na celu sprawdzenie omyłek, które mogły umknąć podczas korekty tekstu i korekty autorskiej.

Czy muszę wykonać autorską korektę tekstu?

Korekta korekcie nierówna. W przypadku korekty tekstu dokonanej przez autora, musimy pamiętać, że nie jest on specjalistą w tej dziedzinie. Autokorekta pozwoli nam jednak na poprawianie błędów ortograficznych czy logicznych, jeszcze przed oddaniem tekstu do korekty, co usprawni prace redaktora i zdecydowanie ograniczy zakres korekty, którą będzie musiał wykonać korektor i redaktor. Czytanie tekstu przez autora jest o tyle dobrym zabiegiem, że dzięki niemu twórca może jeszcze uzupełnić historie o nowe pomysły.

Jak dokładnie wygląda proces redakcji tekstu?

Profesjonalna redakcja tekstu bardzo często obejmuje również profesjonalną korektę tekstu. Korektor i redaktor sprawdzają tekst, współpracując ze sobą, jak i z autorem. Cały proces nadzoruje redaktor prowadzący i to najczęściej on kontaktuje się z twórcą. Zakres korekty i redakcji ustalany jest z autorem indywidualnie, w zależności od jego potrzeb. Ile kosztuje korekta tekstu? Wycena takiej usługi dokonywana jest indywidualnie, w zależności od tego, ile tekst ma stron, a także stopnia jego skomplikowania .

Czy muszę wykonać autorską korektę tekstu?

Korekta tekstu najczęściej wykonywana jest kilkukrotnie. Korektor i redaktor po przeczytaniu tekstu, nanoszą swoje uwagi i poprawki i odsyłają je do autora. Zdarza się też, że redaktorzy decydują się na poprawianie błędów online, co usprawnia pracę. Kolejno następuje korekta autorska, podczas której twórca ustosunkowuje się do poprawek bądź je dodatkowo wyjaśnia. Podczas drugiej korekty najczęściej szlifuje się tekst do jego ostatecznej wersji.

Dlaczego autorzy nie lubią redakcji tekstu, pomimo iż jest to istotny element powstania tekstu?

Często twórcy zaznaczają, że samo napisanie książki i znalezienie na nią pomysłu nie było tak ciężkie jak jego korekta. Pamiętajmy, że autor wysyła do redakcji pierwotną wersję tekstu, więc prawie na pewno znajdą się tam jakieś błędy. Jednak im więcej osób przeczyta tekst, tym więcej zdoła się ich wyłapać.

Jak dokładnie wygląda proces redakcji tekstu?

Poprawiony tekst, nawet jeśli miał bardzo dużo uwag, wciąż jest tekstem autorskim i nie oznacza złego warsztatu pisarskiego. Jest za to okazją do udoskonalenia umiejętności tworzenia tekstów, dostosowania go do oczekiwań czytelnika. Pamiętajmy, że usługa redakcji bądź korekty, powinna przejść każda książka, gdyż zarówno redaktorowi prowadzącemu, jak i autorowi zależy na tym, aby była ona jak najlepsza.

Czy można tylko wykonać korektę książki?

Profesjonalna korekta i redakcja tekstu nie ogranicza się tylko do tekstów literackich. Wiele serwisów oferuje korektę i redakcję bez względu na rodzaj tekstu. W Atelier redakcji tekstu oferujemy korektę tekstów specjalistycznych, korektę tekstów biznesowych, tekstów literackich a także profesjonalną redakcję tekstu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie korekty i redakcji tekstu, skontaktuj się z nami!