Licencjat? Magisterka? Doktorat?
Książka lub artykuł?

Dobrze, że jesteś! Poprawimy Twój tekst!

Artykuł


Sprawdzanie interpunkcji

Przecinek, kropka, myślnik… ogrom znaków interpunkcyjnych w języku polskim może przyprawić o ból głowy. Czym jest interpunkcja, jakie są jej zasady i jak uniknąć popełniania błędów interpunkcyjnych? Sprawdźmy!

Sprawdzanie pisowni interpunkcja w języku polskim

Interpunkcję nazywa się inaczej przystankowaniem. Jej główną funkcją jest ułatwienie odbioru oraz interpretacji czytanego tekstu użytkownikom. Interpunkcja pozwala także w szczególnych przypadkach na oddanie niektórych właściwości mowy, np. przecinek informuje nas m.in. o oddzieleniu zdania nadrzędnego od podrzędnego. Wszystkie znaki interpunkcyjne mają określone zasady stosowania, które są obligatoryjne dla każdego tekstu.

Sprawdzanie pisowni – interpunkcja w języku polskim
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą https://www.atelier-redakcji.eu/oferta/

Rodzaje polskich znaków interpunkcyjnych

Wyróżnia się łącznie 10 znaków interpunkcyjnych w języku polskim.

Pierwszym z nich jest kropka, której głównym zadaniem jest zakończenie wypowiedzi. Najczęściej znajdziemy ją na końcu zdania.

Przecinek służy do dzielenia dłuższych fragmentów wypowiedzi na mniejsze i najczęściej występuje w zdaniach złożonych.

Kolejnym znakiem jest średnik, który pełni taką samą funkcje jak przecinek, z tą tylko różnicą, że jest zdecydowanie silniejszy.

Wielokropek może sygnalizować zawieszenie głosu, stany uczuciowe osoby wypowiadającej się w tekście lub pominięcie fragmentu tekstu.

Pytajnik, znany również jako znak zapytania, wskazuje najczęściej na stany emocjonalne osoby wypowiadającej dane pytanie.

Wykrzyknik z kolei wskazuje na silne zabarwienie emocjonalne wypowiedzi np. krzyk.

Dwukropek jest znakiem, który wskazuje na podanie cytatu, wyliczenie lub uzasadnienie czegoś.

Myślnik (półpauza) może być stosowany zamiennie z przecinkiem, gdy wydziela wtrącenie.

Cudzysłów służy do cytowania wypowiedzi innych osób, zaś nawias do uzupełnia tekstu głównego.

Zasady używania poszczególnych znaków interpunkcyjnych dostępne są m.in. w Internecie lub Słowniku Języka Polskiego.

Rola sprawdzania interpunkcji w sprawdzaniu tekstu

Korekta tekstu obejmuje sprawdzanie pisowni, korektę gramatyki, wykrywanie potencjalnych błędów ortograficznych, a także błędów interpunkcyjnych. Korektor sprawdzający dany tekst, skupi się na wszystkich tych aspektach, tak aby ułatwić odbiór użytkownikowi tekstu. Właściwie zastosowana interpunkcja pozwoli nie tylko zachować poprawną pisownię, ale także nadać ostatecznemu tekstowi zamierzony charakter. Jest istotnym elementem procesu sprawdzania błędów.

Rola sprawdzania interpunkcji w sprawdzaniu tekstu

Korekta tekstu i interpunkcji podczas procesu twórczego

Czy sprawdzanie tekstu należy pozostawiać redaktorowi? Można, ale warto też dokonać autokorekty, jeszcze na etapie procesu twórczego. To autor najlepiej wie, jaki charakter ma jego tekst, a tym samym jest w stanie wprowadzić podstawowe zmiany. Podstawowe edytory tekstu, m.in. MS Word, posiadają wbudowane funkcje sprawdzania gramatyki, sprawdzania pisowni oraz sprawdzania interpunkcji.

Jak włączyć sprawdzanie pisowni? Moduł sprawdzania uruchamiany jest za pomocą jednego przycisku np. F7. Błędy interpunkcyjne będą zaznaczone zieloną kreską, z kolei błędy pisowni czerwoną (w zależności od wersji oprogramowania kolorystyka może się różnić). O ile narzędzie sprawdzania pisowni działa całkiem dobrze, o tyle ze sprawdzaniem błędów gramatycznych i interpunkcyjnych, programy te miewają już problemy.

Korekta tekstu i interpunkcji podczas procesu twórczego

Powinniśmy pamiętać, że funkcja sprawdzania gramatyki i interpunkcji, oparta jest na ogólnych zasadach języka, które zostały przyswojone przez algorytm. Tym samym program może nie poprawiać błędów gramatycznych bądź błędów interpunkcyjnych tak jakbyśmy tego oczekiwali. Automatyczne sprawdzanie gramatyki może więc być przydatne, jednak nie uchroni nas od błędów językowych.

Korektor pisowni tekstu online – rozwiązanie na błędy interpunkcyjne?

Czy możliwe jest darmowe sprawdzanie pisowni? Tak – Internet obecnie pełen jest narzędzi służących do sprawdzania pisowni online. Jednym z nich jest Corrector App. Należy jednak pamiętać, że wciąż jest to automatyczne sprawdzanie pisowni oparte na algorytmie. Program inaczej będzie się zachowywał wykonując zadania takie jak: sprawdzanie pisowni niemieckiej, wyszukiwanie potencjalnych błędów w pisowni języka angielskiego czy korekcie pisowni polskiej.

Programy te pozwolą nam jednak w dosyć dobrym stopniu poprawiać błędy interpunkcyjne. Warto sprawdzać teksty przed oddaniem ich do dalszej redakcji, co pozwoli ograniczyć wprowadzanie niezbędnych korekt. Żaden z programów nie gromadzi sprawdzanych tekstów, dlatego należy pamiętać o tym, aby zapisać sobie zarówno pierwotny, jak i poprawiony plik.

Czy możliwa jest idealna korekta tekstu?

Podczas pisania utworu warto sprawdzać tekst wielokrotnie, z wykorzystaniem kilku narzędzi do sprawdzania gramatyki, pisowni i interpunkcji. Wbudowany w program komputerowy moduł sprawdzania pisowni pozwala nam na wykrycie potencjalnych błędów pisowni i sprawdzanie błędów ortograficznych. Automatyczne sprawdzanie gramatyki pozwoli natomiast na korektę błędów językowych. Wykorzystanie korektora tekstu online tylko udoskonali poprawiany tekst i pozwoli na bezpłatne sprawdzanie pisowni.

Należy jednak pamiętać, że idealna korekta tekstu nie jest możliwa, a wszystkich błędów pisowni nie da się uniknąć. Warto jednak, po sprawdzeniu pisowni przez programy online, oddać tekst do profesjonalnej korekty.

Czy możliwa jest idealna korekta tekstu?

Doświadczony korektor zajmuje się sprawdzaniem poprawności tekstu od wielu lat, a wszelkie zasady językowe nie stanowią dla niego problemu. Dokonuje on sprawdzania tekstu pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych czy językowych.

W Atelier redakcji tekstu możesz sprawdzić dowolny tekst na każdej z powyższych płaszczyzn. Nasi doświadczeni redaktorzy z pewnością znajdą wszelkie błędy. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami!