Licencjat? Magisterka? Doktorat?
Książka lub artykuł?

Dobrze, że jesteś! Poprawimy Twój tekst!

Publikacje naukowe

Na czym polega opracowanie artykułów naukowych?


Wszelkie teksty naukowe, niezależnie od dziedziny wiedzy, odznaczają się charakterystycznym stylem naukowym. Znamienne dla artykułów specjalistycznych jest zachowanie obiektywizmu oraz neutralności światopoglądowej. W przypadku redakcji każdego artykułu i tekstu naukowego konieczne jest usunięcie wszelkich wyrazów ekspresji słownej. Treść powinna być pozbawiona ozdobników oraz sformułowań nacechowanych emocjonalnie.


Głównym zadaniem każdego autora jest przedstawienie hipotezy badawczej oraz przeprowadzonych badań. Jednocześnie zachowanie stylu naukowego, wolnego od błędów ortograficznych, pozwala na klarowne i precyzyjne formułowanie myśli. W przypadku redakcji tekstu akademickiego trzeba zadbać przy tym o strukturę, która ułatwi odbiór skomplikowanych treści. Podczas pisania prac naukowych nie można zapomnieć także o cytatach i przypisach, które wpisują wywód w dłuższą tradycję i kontekst pokrewnych badań.


Na czym polega korekta publikacji naukowej?

Jednym z najważniejszych etapów pracy jest korekta tekstu. Samodzielna redakcja prac naukowych często okazuje się niemożliwa. Dobra znajomość prowadzonych badań oraz brak obiektywizmu sprawiają, że nie widzimy wielu błędów i nieścisłości. Przez co własna korekta prac jest nieskuteczna. Korzystając z profesjonalnej korekty tekstu, masz pewność, że treść w języku polskim będzie wolna od błędów językowych, ortograficznych, gramatycznych, składniowych i leksykalnych.


Korekta tekstów naukowych obejmie przy tym usunięcie powtórzeń oraz sprawdzenie poprawności stosowanej terminologii. Dodatkowo nasi specjaliści z Atelier redakcji tekstu zadbają o odpowiedni styl, usuwając wszelkie elementy, które nie są zgodne ze standardami akademickimi. Podczas korekty językowej poprawimy także błędy interpunkcyjne zarówno w tekście głównym, jak i przypisach.


Kiedy warto zdecydować się na profesjonalną redakcję tekstów naukowych?

Korektę artykułów naukowych warto wzbogacić kompleksową redakcją, podczas której usunięte zostaną podstawowe błędy merytoryczne oraz techniczne. Zakres korekty obejmuje wtedy ewentualne podkreślenie braków spójności w tekście. Redaktorzy zwrócą uwagę na niejasności oraz sprzeczności, które zaburzają wewnętrzną logikę wywodu. Ponadto w redakcji i korekcie prac naukowych nie można zapomnieć o nadaniu odpowiedniej struktury. Przygotowanie tekstu obejmuje zatem ujednolicenie czcionek i formatowania, zgodnie z wytycznymi danego wydawnictwa naukowego.


Wyeliminujemy przy tym błędy typograficzne, czyli te dotyczące układu graficznego. Redaktorzy z naszego zespołu zajmą się również poprawą opracowania tabel, wykresów oraz diagramów. Zadbają o prawidłowy zapis aparatu naukowego, zwłaszcza przypisów oraz bibliografii. Warto przy tym podkreślić, iż błędny zapis cytatów może doprowadzić nawet do wykrycia plagiatu. Korekta językowa wykonywana jest w zgodzie z podanymi wytycznymi, dzięki czemu zmniejszasz ryzyko odrzucenia tekstu przez wydawcę.


Dlaczego poprawa tekstu przez native speakera jest tak ważna?

Oferujemy korektę specjalistycznych naukowych tekstów przygotowanych przez autorów zagranicznych. Korekta native speakera sprawia, że ostateczny tekst, przygotowany do publikacji w cenionych wydawnictwach uniwersyteckich, odznacza się najwyższą jakość. W razie konieczności sprawdzimy dla Ciebie także tłumaczenia publikacji pierwotnie przygotowanej w innym języku. W przypadku artykułów recenzowanych, każdy błąd, w tym także literówka, może przesądzić o odrzuceniu treści. Językowa korekta pracy dodatkowo buduje Twój autorytet. Jawisz się jako doświadczony badacz, pewny prezentowanych przez siebie argumentów.


Chcesz skorzystać z korekty tłumaczenia profesjonalnych tekstów naukowych? Zależy Ci na specjalistycznej redakcja książki? Już dziś skontaktuj się z naszym zespołem i poznaj wycenę zlecenia. Oferujemy kompleksowe usługi redakcji i korekty w cenie od 9 zł za stronę. Gwarantujemy przy tym profesjonalizm na każdym etapie realizacji zamówienia oraz terminowe sprawdzenie tekstu głównego i aparatu naukowego. Odznaczamy się indywidualnym podejściem do każdego artykułu, dzięki czemu zachowują one niepowtarzalny styl nadany mu przez autora.