Licencjat? Magisterka? Doktorat?
Książka lub artykuł?

Dobrze, że jesteś! Poprawimy Twój tekst!

Artykuł


Czym jest adiustacja tekstu?

Adiustacja jest jednym z elementów wchodzących w skład kompleksowej redakcji i korekty tekstu głównego. Najczęściej określa techniczne aspekty poprawiania gotowego maszynopisu. Głównym celem adiustatora jest stworzenie przejrzystej i klarownej struktury, która ułatwi późniejszy odbiór przez czytelnika. Najczęściej z tego rodzaju korektą spotykamy się w wydawnictwach, jednak znajduje ona zastosowanie podczas tworzenia każdego dłuższego tekstu literackiego i naukowego.

Czym jest adiustacja?

Na czym polega adiustacja tekstu?

Adiustacja, nazywana także redakcją graficzną, stanowi końcowy etap korekty gotowego tekstu. Zmiany wprowadzone są pod postacią umówionego wcześniej systemu komentarzy oraz znaków. Specjalista koncentruje się przy tym na technicznym i graficznym opracowaniu tekstu głównego oraz przypisów. Ma na celu stworzenie przejrzystej i łatwej w odbiorze struktury. Zakłada opracowanie m.in. tytułów, śródtytułów, bibliografii, tabeli oraz cytatów. Dodatkowo specjalista ujednolica czcionki oraz wprowadza wyróżnienia w tym: podkreślenia, pogrubienia i kursywę. Ważnym elementem pracy redaktora technicznego jest jednocześnie opracowanie układu kolumn i marginesów, kolorów tła oraz interlinii.

Jak wygląda proces adiustacji tekstu? Dlaczego wyświetlanie zmian jest tak ważne?

Sama praca w dużej mierze zależy od preferencji konkretnego korektora oraz wstępnych ustaleń z autorem. Korekta może być przeprowadzana zarówno na wydrukowanym tekście oraz w standardowych programach edytorskich, w zależności od wybranego formatu zapisania pracy. W przypadku ręcznej poprawy edytor posługuje się wcześniej ustalonym systemem znaków i symboli, które mają sygnalizować konieczność oraz rodzaj nanoszonych poprawek.

W przypadku korzystania ze standardowych programów edytorskich wystarczy nanosić zmiany w trybie śledzenia zmian. Aby skorzystać z tej metody, naciśnij pozycję Recenzja oraz zaznacz opcję śledzenia zmian. Przy pomocy funkcjonalności Śledź zmiany, redaktor prezentuje autorowi naniesione poprawki i pozwala mu ewentualnie odrzucić zmianę. Oprogramowanie ułatwia tym samym akceptację oraz odrzucanie prześledzonych zmian.

Korekta i redagowanie treści

Kompleksowa korekta tekstów – czym różni się adiustacja od redakcji?

Zasadnicza różnica polega na zakresie wykonywanych prac. Redakcja tekstu umożliwia zachowanie wartości merytorycznej oraz poprawności językowej. Specjalista usunie zatem błędy ortograficzne, gramatyczne oraz stylistyczne, dbając także o poprawny zapis nazw własnych oraz spójność logiczną tekstu. Korektorzy stosują przy tym funkcję śledzenia zmian, dzięki czemu masz pewność, iż naniesione poprawki nie wpłyną na Twoje intencje i nie zmienią pierwotnego sensu. Jeśli nie jesteś zadowolony z efektu, naciśnij pozycję Odrzuć i pozbądź się zbędnych komentarzy. W przypadku adiustacji nacisk kładziony jest natomiast na oprawę graficzną tekstu.

O czym należy pamiętać podczas adiustacji tekstu?

Przede wszystkim sposób opracowania tekstu powinien być dostosowany do jego charakteru. Innych poprawek będzie wymagać książka lub działo literackie, a innej praca naukowa czy dyplomowa. Wszystkie powinny być jednak proste w odbiorze i posiadać ujednoliconą strukturę. Przygotowanie tekstu głównego jest procesem złożonym. Ważne jest, aby autor po korekcie wcisnął pozycję Pokaż, co pozwoli na zweryfikowanie i akceptowanie zmian. Aby włączyć odpowiedni tryb, na karcie Recenzja wybierz tryb Śledź zmiany. Monitorowanie i rozwijanej śledzenie zmian znacznie ułatwi pracę nad redakcją. W miarę postępów możesz bowiem odczuwać potrzebę, aby zweryfikować własne poprawki.

Atelier Redakcji tekstu - Profesjonalne redagowanie i korekta treści

Kompleksowa korekta tekstu – dlaczego jest tak ważna?

Adiustacja techniczna odgrywa kluczową rolę w stworzeniu przyjemnego w odbiorze tekstu. Dodatkowo umożliwia standaryzację cenioną przez największe redakcje oraz wydawnictwa. Bardzo często odpowiednia oprawa graficzna i edytorska warunkuje zatwierdzenie pracy dyplomowej lub publikacje artykułu naukowego. Samodzielna adiustacja jest skomplikowanym zajęciem. Brak doświadczenia i wiedzy może skutkować stworzeniem struktury, która utrudni zrozumienie i przyswojenie treści. Warto pamiętać o tym, iż nawet jeśli korzystasz z pomocy specjalisty, ostateczna decyzja co do wyglądu pracy oraz charakteru zmian formatowania należy do Ciebie. Kliknij pozycję Pokaż, co pozwali na wyświetlanie zmian. Wystarczy wtedy tylko odrzucić lub zaakceptować wybraną zmianę i cieszyć się idealnie skonstruowanym tekstem.