Zakończenie pracy licencjackiej – Jak napisać zakończenie?

Prace licencjackie
Atelier redakcji tekstu
06.11.2023

Pisanie zakończenia pracy licencjackiej jest ważnym elementem, który podsumowuje treść całej pracy, a wielu studentów uważa je za najprzyjemniejszy etap tworzenia pracy dyplomowej. W tym artykule dowiesz się, jak napisać zakończenie pracy licencjackiej oraz znajdziesz przykłady, które mogą Cię zainspirować. Zakończenie powinno zawierać przypomnienie tematu pracy, wyjaśnienie uzyskanych wyników i wniosków oraz ewentualnie wskazówki dla przyszłych badań.

Zakończenie do pracy licencjackiej – kluczowe wnioski

 • Zakończenie pracy licencjackiej jest istotnym elementem, który podsumowuje całą pracę.
 • Przykłady zakończeń mogą być pomocne w formułowaniu własnych wniosków i rezultatów badań.
 • Dobre zakończenie powinno zawierać przypomnienie tematu pracy, wyjaśnienie uzyskanych wyników i wniosków, oraz ewentualnie wskazówki dla przyszłych badań.
 • Zakończenie pracy licencjackiej powinno być zwięzłe, klarowne i oparte na faktach.

zakonczenie-pracy-magisterskiej-1.jpg

Zakończenie pracy licencjackiej – istota i znaczenie

Zakończenie pracy licencjackiej odgrywa kluczową rolę, ponieważ stanowi istotne podsumowanie całego procesu pisania pracy. Jest to również fragment, na który promotor i recenzent zwracają szczególną uwagę. Zakończenie pracy powinno zawierać najważniejsze wnioski i rezultaty badań, dostarczając im klarownego podsumowania tematu.

Jedną z kluczowych funkcji zakończenia jest wyjaśnienie uzyskanych wyników oraz wniosków z pracy dyplomowej. Powinno zawierać istotne informacje dotyczące tematu pracy oraz odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Przez przedstawienie wyników swoich badań w zwięzły i przystępny sposób, zapewnisz czytelnikowi pełne zrozumienie twojego wkładu w daną dziedzinę nauki.

 1. Podsumowanie tematu i rezultatów: Zakończenie powinno rozpocząć się od przypomnienia tematu pracy i celu badawczego, by czytelnik mógł łatwo zorientować się w tematyce. Następnie przedstaw najważniejsze wnioski i rezultaty swoich badań w sposób uporządkowany i logiczny.
 2. Implikacje i propozycje na przyszłość: Warto w swoim zakończeniu wskazać również na możliwości dalszych badań lub działań, które mogą wyniknąć z twoich badań. Pokaż czytelnikowi, jakie potencjalne implikacje ma twoja praca dla danej dziedziny i jakie nowe pytania badawcze warto by było podjąć.
 3. Podkreślenie znaczenia: W zakończeniu pracy licencjackiej warto również podkreślić znaczenie twojej pracy w kontekście szerszej dyskusji naukowej. Możesz odwołać się do istniejących teorii i badań, które potwierdzają lub wyjaśniają twoje wyniki, pokazując tym samym, jaką wartość dodaną wnosisz do nauki.

Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej – praktyczne wskazówki

Napisanie zakończenia pracy licencjackiej może być wymagającym zadaniem, ale z odpowiednimi wskazówkami i praktycznymi poradami możesz napisać je skutecznie i zwięźle. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc w tworzeniu zakończenia pracy dyplomowej.

Zacznij od przypomnienia tematu i celu badawczego

W pierwszej części zakończenia warto przypomnieć czytelnikowi temat pracy oraz cel badawczy. To pozwoli odbiorcy jasno zrozumieć, o czym była Twoja praca i jakie były jej główne założenia.

Przedstaw najważniejsze wnioski i rezultaty badań

Następnie skup się na przedstawieniu najważniejszych wniosków i rezultatów swoich badań. Warto tutaj skoncentrować się na najistotniejszych aspektach, unikając zbędnego wprowadzania szczegółów. Skróć zdania do minimum, aby treść była zwięzła i klarowna.

Dodaj przemyślenia i propozycje na temat dalszych badań

W tej części pracy warto dodać swoje przemyślenia i propozycje na temat dalszych badań. Możesz wskazać obszary, które warto dalej zbadać lub zwrócić uwagę na potencjalne implikacje i możliwości rozwoju tematu. Pamiętaj, aby argumentować swoje sugestie na podstawie uzyskanych wyników i wniosków.

Terminy gonią i jesteś już zmęczony/a szukaniem błędów w swoim tekście?

Chcesz już mieć czas dla siebie i bez zmartwień móc w spokoju spotkać się ze znajomymi?

Atelier redakcji tekstu

Przykład zakończenia pracy licencjackiej – zasady pisania

Jeśli masz trudności z napisaniem zakończenia pracy licencjackiej, warto sięgnąć po przykłady innych zakończeń. Przykłady mogą dostarczyć Ci inspiracji, pomóc w formułowaniu własnych wniosków i rezultatów badań. Pamiętaj jednak, aby nie kopiować całkowicie tych przykładów od innych studentów. Dostosuj je do swojego tematu i wyników własnej pracy, aby zachować oryginalność i unikalność Twojego zakończenia.

Dobrze napisane zakończenie stanowi kluczowy element całej pracy. Dlatego warto poświęcić czas na jego staranne przygotowanie. Zastosowanie praktycznych wskazówek, przemyślanych wniosków i inspiracji z przykładów pozwoli Ci napisać zakończenie, które będzie zwięzłe, klarowne i satysfakcjonujące zarówno dla Ciebie, jak i dla promotora i recenzenta.

Praktyczne wskazówki do zakończenia pracy licencjackiej
Zacznij od przypomnienia tematu i celu badawczego.
Przedstaw najważniejsze wnioski i rezultaty badań.
Dodaj przemyślenia i propozycje na temat dalszych badań.

Przykłady zakończenia pracy licencjackiej – inspiracja do własnego pisania

W zakończeniu pracy licencjackiej ważne jest przedstawienie klarownych wniosków i rezultatów, które są podsumowaniem całego procesu badawczego. Jeśli szukasz inspiracji, warto zapoznać się z przykładami zakończenia, które mogą Ci pomóc w formułowaniu własnego. Poniżej znajdziesz kilka przykładów, które mogą dostarczyć Ci inspiracji.

 1. „W ramach niniejszej pracy licencjackiej przeprowadzono badania mające na celu analizę wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy leśne. Na podstawie zebranych danych i przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że wzrost temperatury oraz zmiany w opadach deszczu mają negatywny wpływ na roślinność oraz różnorodność gatunkową drzew. Wyniki badań sugerują konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę i odtworzenie zniszczonych ekosystemów leśnych.”
 2. „Praca licencjacka polegała na analizie wpływu nowoczesnych technologii na rozwój sektora usług finansowych. Wyniki badań wykazały, że wdrożenie technologii fintech oraz narzędzi automatyzacji i sztucznej inteligencji przyniosły liczne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności, usprawnienie procesów i poprawa obsługi klienta. Dalsze badania w tym obszarze mogą przyczynić się do opracowania innowacyjnych rozwiązań, które przekształcą sektor usług finansowych.”
 3. „Celem niniejszej pracy licencjackiej było zbadanie wpływu reklamy internetowej na decyzje zakupowe konsumentów. Badania wykazały, że reklama internetowa ma znaczący wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych, przede wszystkim poprzez tworzenie świadomości marki, wpływanie na preferencje i kreowanie potrzeb konsumenckich. Rozwój technologii internetowych otwiera nowe możliwości dla reklamodawców, jednak wymaga to również uwagi i etycznej odpowiedzialności w celu ochrony praw konsumentów.”

Powyższe przykłady zakończenia pracy licencjackiej mają na celu dostarczenie inspiracji i pomocy w napisaniu własnego zakończenia. Pamiętaj jednak, aby nie kopiować dosłownie tych przykładów, lecz dostosować je do tematu i wyników swojej własnej pracy. Zakończenie powinno być oryginalne, klarowne i zawierać najważniejsze wnioski oraz rezultaty badań.

Przykład pracy licencjackiejTemat badaniaWnioski
Przykład 1Wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy leśneWzrost temperatury i zmiany opadów deszczu mają negatywny wpływ na roślinność i różnorodność gatunkową drzew.
Przykład 2Wpływ nowoczesnych technologii na sektor usług finansowychTechnologie fintech i automatyzacja przynoszą korzyści, takie jak zwiększenie efektywności i poprawa obsługi klienta w sektorze finansowym.
Przykład 3Wpływ reklamy internetowej na decyzje zakupowe konsumentówReklama internetowa wpływa na tworzenie świadomości marki i preferencje zakupowe konsumentów.

Jak napisać zwięzłe i klarowne zakończenie w pracy licencjackiej?

Zakończenie pracy licencjackiej to jej konkluzja, jest ostatnim fragmentem, który czytelnik dokładnie analizuje. Dlatego warto zadbać o to, aby było zwięzłe i klarowne. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą Ci napisać skrócone, ale treściwe zakończenie.

 1. Rozpocznij od przypomnienia tematu i celu badawczego. Zakończenie powinno zaczynać się od przypomnienia głównego tematu pracy oraz celu, który stawiałeś przed sobą podczas pisania. To pomoże czytelnikowi łatwiej zrozumieć, o czym była praca i jakie były główne cele.
 2. Skoncentruj się na najważniejszych wnioskach i rezultatach. W zakończeniu pracy licencjackiej nie ma miejsca na zbędne szczegóły i rozpisywanie się na tematy, które już zostały omówione. Skup się na najważniejszych wnioskach i rezultatach, które wynikały z Twoich badań. To pozwoli czytelnikowi szybko zrozumieć, jakie wnioski można z niej wyciągnąć.
 3. Unikaj subiektywnych opinii i emocjonalnych wypowiedzi. Zakończenie pracy licencjackiej powinno być oparte na faktach i wynikach badań, a nie na emocjach i subiektywnych opiniach. Unikaj zatem używania emocjonalnego języka i skup się na prezentacji obiektywnych wniosków. To sprawi, że Twoje zakończenie będzie klarowne i profesjonalne.

Ważne jest, aby zakończenie pracy licencjackiej było skrócone, ale jednocześnie pełne istotnych informacji. Dlatego pamiętaj o przypomnieniu tematu i celu badawczego, skoncentruj się na najważniejszych wnioskach i rezultatach, unikaj subiektywnych opinii i emocjonalnych wypowiedzi. Dzięki temu stworzysz zakończenie, które będzie czytelne, jasne i profesjonalne.

Wnioski jako istotna część zakończenia pracy licencjackiej

Wnioski stanowią kluczowy element zakończenia pracy licencjackiej. To w tym fragmencie podsumowujemy wszystkie tezy, uzyskane wyniki i wnioski wynikające z naszych badań. Przedstawiamy również ewentualne implikacje i sugestie dotyczące dalszych możliwości badawczych.

Warto pamiętać, że wnioski powinny być zwięzłe i klarowne. Skupmy się na najważniejszych aspektach naszych badań, podkreślając istotne rezultaty i odkrycia, które pojawiły się w trakcie . Unikajmy natomiast przedłużania tekstu zbędnymi detalami, aby zachować czytelność dla odbiorcy.

Przy formułowaniu wniosków, starajmy się również być obiektywni i opierać się na faktach. Unikajmy subiektywnych opinii i emocjonalnych wypowiedzi, koncentrując się na wynikach naszych badań. Tym samym zapewnimy wiarygodność i rzetelność naszego zakończenia.

Redakcja prac licencjackich w Warszawie

Odpowiednia redakcja prac licencjackich to proces niezbędny, aby zapewnić najwyższą jakość naukowej argumentacji oraz jasność przekazu. Profesjonalna redakcja nie tylko wyłapuje podstawowe błędy gramatyczne, ortograficzne czy interpunkcyjne, ale również zajmuje się optymalizacją struktury pracy, koheryjnością i spójnością tekstu. Profesjonaliści z dziedziny redakcji mają także za zadanie dopilnowanie, aby praca przestrzegała odpowiednich standardów i konwencji obowiązujących w akademickim świecie. Warto zaufać ekspertom, ponieważ ich wiedza i doświadczenie w redagowaniu tekstów naukowych są gwarantem, że praca zostanie odpowiednio przygotowana do oceny przez promotorów i recenzentów, co jest szczególnie ważne w kontekście pierwszego poważnego projektu badawczego, jakim jest praca licencjacka. Sprawdź naszą ofertę!

Zakończenie pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej – FAQ

Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej?

Aby napisać dobre zakończenie pracy licencjackiej, warto zacząć od przypomnienia tematu pracy i celu badawczego. Następnie przedstaw najważniejsze wnioski i rezultaty badań w sposób zwięzły i klarowny. Dodaj również swoje przemyślenia i propozycje na temat dalszych badań lub działań, które można podjąć w kontekście omawianego tematu.

Jaka jest rola zakończenia pracy licencjackiej?

Zakończenie pracy licencjackiej ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi podsumowanie całego procesu pisania i badania. Jest to również ostatni fragment pracy, który odbiorcy czytają uważnie. Zakończenie powinno zawierać najważniejsze wnioski, rezultaty badań oraz ewentualne implikacje i propozycje na przyszłość.

Jak napisać zwięzłe i klarowne zakończenie pracy licencjackiej?

Ważne jest, aby zakończenie pracy licencjackiej było zwięzłe i klarowne. Unikaj zbędnych detali i skup się na najważniejszych wnioskach i rezultatach. Warto korzystać z jasnego i prostego języka, aby treść była czytelna dla odbiorcy. Dodatkowo, dobrze jest unikać subiektywnych opinii i emocjonalnych wypowiedzi, skupiając się na faktach i wynikach badań.

Jak długie powinno być zakończenie pracy licencjackiej?

Przyjmuje się, że ta część pracy dyplomowej powinna mieć ok 2-3 stron.

Nie odchodź, zgarnij ebooka!

Chcesz uniknąć najczęstszych pułapek, które studenci popełniają w swoich pracach dyplomowych?

Pobierz nasz darmowy ebook, który pomoże Ci napisać perfekcyjną pracę dyplomową!

Atelier redakcji tekstu

Atelier redakcji tekstu

Specjaliści ds. redakcji i korekty tekstu

Atelier redakcji tekstu to doświadczony zespół korektorów i redaktorów oferujący usługi w zakresie profesjonalnej korekty i redakcji wszelkiego rodzaju tekstów – prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, artykułów, książek itp.

Podobne artykuły

Atelier redakcji tekstu
Prace licencjackie

Skuteczna korekta oraz poprawa prac licencjackich

Korekta prac licencjackich jest nieodłącznym elementem pisania prac naukowych. W trakcie pisania licencjatu mogą pojawić się błędy zarówno merytoryczne, językowe, jak i w zakresie formatowania. Dlatego istnieje możliwość skorzystania z usług profesjonalnych redaktorów, którzy zajmują się korektą prac licencjackich. Skorzystanie z usług korekty prac licencjackich może przynieść wiele korzyści. Doświadczony redaktor/korektor jest biegły w poprawie prac oraz posiada wiedzę i doświadczenie, co pozwala na skuteczną eliminację błędów. Poprawa prac licencjackich zwiększa szanse na sukces i zaakceptowanie pracy przez promotora. Ponadto, skorzystanie z usług profesjonalistów daje pewność, że praca zostanie wykonana rzetelnie i terminowo.

Atelier redakcji tekstu
Prace licencjackie

Poprawa prac licencjackich – na czym polega?

Praca licencjacka to pierwszy rodzaj pracy dyplomowej z jakim spotkamy się na studiach. Najczęściej jest zwieńczeniem okresu 3-letniej nauki, a po jej obronie otrzymujemy stopień licencjata. Napisanie pracy jest jednak czasochłonne, a poprawki spędzają studentom sen z powiek. Na czym polega poprawa prac licencjackich? Omówimy to w poniższym artykule.

Atelier redakcji tekstu
Prace licencjackie

Zakończenie pracy licencjackiej – Jak napisać zakończenie?

Pisanie zakończenia pracy licencjackiej jest ważnym elementem, który podsumowuje treść całej pracy, a wielu studentów uważa je za najprzyjemniejszy etap tworzenia pracy dyplomowej. W tym artykule dowiesz się, jak napisać zakończenie pracy licencjackiej oraz znajdziesz przykłady, które mogą Cię zainspirować. Zakończenie powinno zawierać przypomnienie tematu pracy, wyjaśnienie uzyskanych wyników i wniosków oraz ewentualnie wskazówki dla przyszłych badań.

Potrzebujesz pomocy doświadczonej osoby do skontrolowania tekstu?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie redakcji i korekty tekstu, a nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.
Tekst będzie spełniał wszelkie wymogi uczelniane, redakcyjne i językowe. Dostaniesz tekst gotowy w 100% do publikacji/wydruku.