Streszczenie pracy licencjackiej – jak napisać?

Prace licencjackie
Atelier redakcji tekstu
26.09.2023

Czy wiesz, że streszczenie pracy licencjackiej jest jednym z najważniejszych elementów podczas pisania pracy? To właśnie na jego podstawie, recenzent decyduje, czy praca jest dla interesująca. Właśnie dlatego warto poświęcić odpowiednią ilość czasu na napisanie skutecznego streszczenia. W tym artykule przyjrzymy się kluczowym elementom, które powinno zawierać dobre streszczenie, zastanowimy się jak rozpocząć proces pisania, a także omówimy jego strukturę. Zapraszamy do lektury!

streszczenie-pracy-licencjackiej.jpg

Kluczowe elementy streszczenia pracy licencjackiej – co w nim umieścić?

Streszczenie to niezwykle istotny element (obok wstępu, zakończenia oraz bibliografii) pracy dyplomowej, który wymaga szczególnej uwagi. Podstawowymi składnikami każdego dobrze napisanego streszczenia są:

 1. Wprowadzenie – krótkie przedstawienie tematu pracy oraz celów badawczych.
 2. Metodologia – opis użytych metod badawczych i narzędzi.
 3. Wyniki – prezentacja najważniejszych wyników badania.
 4. Wnioski – podsumowanie pracy i jej implikacje.

Streszczenie powinno być zwięzłe, ale jednocześnie zawierać wszystkie kluczowe informacje dotyczące pracy, którą przedłożysz na uczelni. Pamiętaj, że jest to często pierwszy element pracy licencjackiej, który jest czytany, więc ma za zadanie zainteresować promotora oraz recenzenta i skłonić ich do dalszego czytania.

Jak zacząć pisanie streszczenia do pracy licencjackiej lub pracy magisterskiej?

Pierwszym krokiem w procesie pisania streszczenia do pracy licencjackiej jest zrozumienie głównych punktów Twojej pracy. Przeczytaj ją kilka razy, aby upewnić się, że dobrze rozumiesz główne argumenty, problem badawczy i wyniki. Następnie zidentyfikuj kluczowe punkty, które muszą zostać uwzględnione w streszczeniu. Pamiętaj, że powinno być ono krótkie i zwięzłe (powyżej 2000 znaków, jednak nie więcej niż 7000 znaków), ale jednocześnie powinno zawierać wszystkie najważniejsze informacje z Twojej pracy.

Porównanie tabel może być przydatnym narzędziem do zorganizowania Twoich myśli i upewnienia się, że uwzględniasz wszystkie kluczowe elementy pracy dyplomowej. Na przykład możesz stworzyć tabelę z dwoma kolumnami: jedną dla głównych punktów Twojej pracy, a drugą dla informacji, które muszą zostać uwzględnione w streszczeniu. Poniżej znajduje się przykładowa tabela:


Główne punkty pracy

Informacje do uwzględnienia w streszczeniu

Badanie wpływu mediów społecznościowych na młodzież

Wyniki badania pokazują, że media społecznościowe mają znaczący wpływ na zachowania młodzieży

Analiza polityki klimatycznej w Polsce

Polska polityka klimatyczna jest niewystarczająca wobec obecnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu

Struktura idealnego streszczenia pracy licencjackiej lub magisterskiej

Podstawą skutecznego streszczenia jest jego jasna i logiczna struktura. Zaczyna się od wprowadzenia, które zawiera cel pracy, pytania badawcze i metodologię. Następnie przechodzimy do głównej części, gdzie prezentujemy najważniejsze wyniki i wnioski. Na końcu podsumowujemy całość, podkreślając znaczenie naszych odkryć i możliwe implikacje dla dalszych badań.

Przykładowa struktura może wyglądać następująco:

 1. Wprowadzenie: Cel pracy, pytania badawcze, metodologia.
 2. Główna część: Najważniejsze wyniki i wnioski.
 3. Podsumowanie: Znaczenie odkryć, możliwe implikacje dla dalszych badań.

Przy tworzeniu streszczenia, kluczowe jest zachowanie spójności i konsekwencji. Każda sekcja powinna płynnie przechodzić do następnej, tworząc jednolitą całość. Ponadto powinno być zwięzłe i na temat, bez zbędnych detali i dygresji. Pamiętaj, że jego głównym celem jest przekazanie czytelnikowi istoty Twojej pracy z zachowaniem odpowiedniej długości i formy.

Terminy gonią i jesteś już zmęczony/a szukaniem błędów w swoim tekście?

Chcesz już mieć czas dla siebie i bez zmartwień móc w spokoju spotkać się ze znajomymi?

Atelier redakcji tekstu

Porady dotyczące stylu i języka w streszczeniu pracy licencjackiej – słowa kluczowe

Tworząc streszczenie, kluczowe jest zachowanie odpowiedniego stylu i języka. Jest napisane w języku polskim i może być przetłumaczone na język angielski. Powinno być napisane w sposób zwięzły i precyzyjny, zachęcający do przeczytania całości, unikając zbędnych ozdobników językowych. Używaj jasnego, formalnego języka, który będzie zrozumiały dla każdego, kto je przeczyta. Poniżej przedstawiamy porównanie dwóch różnych stylów pisania streszczeń:


Styl formalny

Styl nieformalny

Badanie to miało na celu zbadanie wpływu czynnika X na Y. Wyniki sugerują, że X ma znaczący wpływ na Y.

Chciałem sprawdzić, czy X wpływa na Y. Okazało się, że tak jest.

Unikaj używania pierwszej osoby (skup się na formie bezosobowej lub liczbie mnogiej), zamiast tego skoncentruj się na głównych założeniach, najczęściej występujących faktach i wynikach swojej pracy. Pamiętaj, że streszczenie jest miniaturą pracy dyplomowej, więc powinno zawierać wszystkie kluczowe elementy: cel badania, metodologię, wyniki i wnioski. Poniżej przedstawiamy porównanie dwóch różnych podejść do pisania streszczeń:


Podejście opisowe

Podejście analityczne

W mojej pracy licencjackiej zdecydowałem się zbadać wpływ czynnika X na Y. Przeprowadziłem wiele testów i analiz, które potwierdziły moją tezę.

Celem niniejszej pracy była analiza wpływu czynnika X na Y. Wyniki badań potwierdziły istotny wpływ X na Y.

Częste błędy do uniknięcia podczas pisania streszczenia

Unikanie zbyt ogólnych stwierdzeń jest kluczowe podczas pisania streszczenia. Często studenci popełniają błąd, próbując objąć zbyt wiele informacji w jednym zdaniu, co prowadzi do utraty precyzji i jasności. Pamiętaj, że powinno być ono napisane w sposób krótki i zwięzły, skupiając się na najważniejszych punktach zawartych w pracy.

Ważne jest również, aby nie polegać wyłącznie na języku technicznym lub specjalistycznym. Chociaż Twoja praca licencjacka może dotyczyć skomplikowanego tematu, streszczenie powinno być zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców. Unikaj używania niezrozumiałych terminów lub skomplikowanych fraz, które mogą zniechęcić czytelnika.

Podczas jego tworzenia, warto pamiętać o następujących punktach:

 • Nie powtarzaj tego samego – unikaj powtarzania tych samych informacji w różnych jego częściach.
 • Unikaj biernych konstrukcji – zamiast tego używaj aktywnych zdań, które są bardziej bezpośrednie i zrozumiałe.
 • Nie pomijaj wyników – nawet jeśli są one negatywne lub niezgodne z Twoją hipotezą, powinieneś je uwzględnić w streszczeniu.
 • Nie zapomnij zamieścić abstraktu oraz tłumaczenia streszczenia. 

Przykładowe streszczenie pracy licencjackiej

Analizując dobrze napisane streszczenia prac licencjackich, można zauważyć kilka wspólnych cech. Przede wszystkim, są one zwięzłe, ale jednocześnie zawierają wszystkie kluczowe informacje dotyczące pracy. Autorzy tych streszczeń potrafią w kilku zdaniach przedstawić temat pracy, cel badania, metody, które zostały użyte do zebrania danych, a także najważniejsze wyniki. Co więcej, nie ma w nich miejsca na niejasności – każde zdanie jest precyzyjne i jasne.

Przykładem może być streszczenie pracy licencjackiej na temat wpływu mediów społecznościowych na samopoczucie młodzieży. Autor w kilku zdaniach przedstawia problem, który jest badany, wyjaśnia, jakie metody zostały użyte do zebrania danych w trakcie pisania pracy dyplomowej (np. ankiety przeprowadzone wśród młodzieży), a następnie prezentuje najważniejsze wyniki. Wszystko to jest zaprezentowane w sposób zwięzły i jasny, bez zbędnych szczegółów, ale jednocześnie dający czytelnikowi pełny obraz zakresu pracy. To jest klucz do stworzenia dobrze napisanego streszczenia.

Korekta i edycja – jak napisać streszczenie pracy wolne od wad językowych?

Podczas procesu korekty i edycji streszczenia istotne jest skupienie się na kilku kluczowych aspektach. Znaczenie ma przede wszystkim jasność i precyzja przekazu. Każde zdanie powinno być zrozumiałe i przekazywać konkretne informacje. Niezwykle ważne jest również unikanie powtórzeń i tautologii.

Przygotowując streszczenie, warto skupić się na następujących punktach:

 1. Struktura: Upewnij się, że ma logiczną strukturę, która ułatwi czytanie całej pracy.
 2. Język: Używaj jasnego i zrozumiałego języka, unikaj skomplikowanych terminów i języka naukowego, chyba że jest to absolutnie konieczne.
 3. Spójność: powinno być spójne, co oznacza, że wszystkie elementy powinny łączyć się ze sobą i tworzyć jednolitą całość.
 4. Poprawność: Upewnij się, że Twoje streszczenie jest wolne od błędów gramatycznych i ortograficznych.

Najważniejsze elementy streszczenia pracy licencjackiej

Przygotowując się do finalnego etapu, niezwykle istotne jest, aby dokładnie przejrzeć i ocenić swoje streszczenie. Zwróć szczególną uwagę na to, czy jest zgodne z głównymi punktami pracy, czy jest zwięzłe, ale jednocześnie zawiera wszystkie kluczowe informacje. Pamiętaj, że streszczenie jest elementem pracy, który jest czytany, choć najlepiej umieścić streszczenie pracy na jej końcu, dlatego powinno ono być dobrze napisane i przyciągać uwagę promotora oraz recenzenta.

Przemyśl swoje wnioski i upewnij się, że są one wyraźnie zaznaczone. Powinny być logicznym zakończeniem pracy i powinny wynikać z przeprowadzonych badań oraz analiz. Nie zapomnij o korekcie. Błędy językowe, literówki czy niepoprawna interpunkcja mogą zaszkodzić odbiorowi Twojego streszczenia. Warto zainwestować czas i ewentualnie zlecić korektę profesjonalistom. Pamiętaj, że streszczenie jest wizytówką Twojej pracy, dlatego powinno być ono perfekcyjne pod każdym względem.

Streszczenie pracy dyplomowej – najczęściej zadawane pytania

Czy streszczenie powinno zawierać wyniki badań?

Streszczenie do pracy dyplomowej powinno zawierać krótkie podsumowanie wyników badań, ale nie powinno zastępować pełnej analizy i interpretacji wyników, które powinny znaleźć się w głównej części pracy.

Jak długie powinno być streszczenie?

Streszczenie pracy licencjackiej powinno być krótkie i zwięzłe, zazwyczaj nie przekracza 250 słów. Ważne jest, aby skupić się na najważniejszych punktach pracy.

Czy streszczenie powinno zawierać odniesienia do literatury?

Streszczenie powinno być samodzielne i zrozumiałe bez odniesień do innych źródeł. Dlatego zazwyczaj nie zawiera odniesień do literatury.

Czy mogę zmienić streszczenie po złożeniu pracy?

Samo streszczenie powinno być jednym z ostatnich elementów, które piszesz w swojej pracy licencjackiej. Po złożeniu pracy, zazwyczaj nie jest możliwe dokonanie w niej zmian.

Czy streszczenie jest takie samo jak wstęp do pracy?

Nie, streszczenie i wstęp to dwie różne części pracy. Streszczenie to krótkie podsumowanie całej pracy, podczas gdy wstęp służy do przedstawienia tematu, celów i metody badań.

Nie odchodź, zgarnij ebooka!

Chcesz uniknąć najczęstszych pułapek, które studenci popełniają w swoich pracach dyplomowych?

Pobierz nasz darmowy ebook, który pomoże Ci napisać perfekcyjną pracę dyplomową!

Atelier redakcji tekstu

Atelier redakcji tekstu

Specjaliści ds. redakcji i korekty tekstu

Atelier redakcji tekstu to doświadczony zespół korektorów i redaktorów oferujący usługi w zakresie profesjonalnej korekty i redakcji wszelkiego rodzaju tekstów – prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, artykułów, książek itp.

Podobne artykuły

Atelier redakcji tekstu
Prace licencjackie

Skuteczna korekta oraz poprawa prac licencjackich

Korekta prac licencjackich jest nieodłącznym elementem pisania prac naukowych. W trakcie pisania licencjatu mogą pojawić się błędy zarówno merytoryczne, językowe, jak i w zakresie formatowania. Dlatego istnieje możliwość skorzystania z usług profesjonalnych redaktorów, którzy zajmują się korektą prac licencjackich. Skorzystanie z usług korekty prac licencjackich może przynieść wiele korzyści. Doświadczony redaktor/korektor jest biegły w poprawie prac oraz posiada wiedzę i doświadczenie, co pozwala na skuteczną eliminację błędów. Poprawa prac licencjackich zwiększa szanse na sukces i zaakceptowanie pracy przez promotora. Ponadto, skorzystanie z usług profesjonalistów daje pewność, że praca zostanie wykonana rzetelnie i terminowo.

Atelier redakcji tekstu
Prace licencjackie

Poprawa prac licencjackich – na czym polega?

Praca licencjacka to pierwszy rodzaj pracy dyplomowej z jakim spotkamy się na studiach. Najczęściej jest zwieńczeniem okresu 3-letniej nauki, a po jej obronie otrzymujemy stopień licencjata. Napisanie pracy jest jednak czasochłonne, a poprawki spędzają studentom sen z powiek. Na czym polega poprawa prac licencjackich? Omówimy to w poniższym artykule.

Atelier redakcji tekstu
Prace licencjackie

Zakończenie pracy licencjackiej – Jak napisać zakończenie?

Pisanie zakończenia pracy licencjackiej jest ważnym elementem, który podsumowuje treść całej pracy, a wielu studentów uważa je za najprzyjemniejszy etap tworzenia pracy dyplomowej. W tym artykule dowiesz się, jak napisać zakończenie pracy licencjackiej oraz znajdziesz przykłady, które mogą Cię zainspirować. Zakończenie powinno zawierać przypomnienie tematu pracy, wyjaśnienie uzyskanych wyników i wniosków oraz ewentualnie wskazówki dla przyszłych badań.

Potrzebujesz pomocy doświadczonej osoby do skontrolowania tekstu?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie redakcji i korekty tekstu, a nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.
Tekst będzie spełniał wszelkie wymogi uczelniane, redakcyjne i językowe. Dostaniesz tekst gotowy w 100% do publikacji/wydruku.