Licencjat? Magisterka? Doktorat?
Książka lub artykuł?

Dobrze, że jesteś! Poprawimy Twój tekst!

Artykuł


Błąd merytoryczny

Błądzić jest rzeczą ludzką, w końcu człowiek nie jest istotą nieomylną. Istnieje jednak taki rodzaj błędu, którego należy unikać za wszelką cenę. Czym jest błąd merytoryczny i jak go uniknąć? Sprawdźmy!

Rodzaje błędów

Wspomniany wcześniej błąd merytoryczny jest tylko jednym z rodzajów pomyłek, z jakimi możemy się spotkać podczas powstawania tekstu. Do równie popularnych błędów należą: błędy interpunkcyjne, ortograficzne, leksykalne i stylistyczne, które zaliczamy do kategorii błędów językowych. Błędy te najczęściej utrudniają czytelnikowi zrozumienie czytanego przez niego tekstu, jednak dzięki wbudowanym funkcjom w programach do edycji tekstu, ich unikanie jest o wiele prostsze. O co więc tak naprawdę chodzi z tą merytoryką?

Błędy merytoryczne

Błędy merytoryczne

Błędem merytorycznym nazywa się inaczej błąd rzeczowy lub logiczny. W tym pierwszym przypadku, dotyczy on bezpośrednio treści. Błąd rzeczowy może polegać na niezrozumieniu istoty faktów lub opisywanych wydarzeń, związków i zależności pomiędzy nimi, a także niewłaściwym używaniu definicji, przekształcaniu cytatów itd.

Błędy logiczne natomiast polegają na błędnym rozumowaniu – najczęściej wnioski wysunięte z lektury danego źródła są błędne lub niewłaściwie sformułowane. Ewidentny błąd merytoryczny może nie tylko znacznie obniżyć ocenę pracy dyplomowej, ale także zupełnie przekreślić ją w oczach komisji! Niestety żaden program nie poprawia tego rodzaju błędów, jednak istnieje kilka zasad, które pozwalają wyeliminować błędy merytoryczne z tekstu.

Złote zasady poprawności merytorycznej

Chcąc uniknąć błędów merytorycznych należy zadbać o kilka podstawowych zasad pracy z tekstem. Jeżeli piszesz obecnie pracę dyplomową, wykorzystuj tylko tę literaturę, która dotyczy tematu twojej pracy. Pozwoli ci to uniknąć pomylenia dziedziny źródła z dziedziną, której poświęcona jest twoja praca. Swoje źródła poddawaj analizie – porównuj je ze sobą.

Błąd merytoryczny jest tylko jednym z rodzajów pomyłek.

Błędy merytoryczne wynikają najczęściej z korzystania z ograniczonej ilości bądź tylko jednego źródła. Tym samym ciężko jest zrozumieć dane zagadnienie w pełni. Analiza porównawcza kilku źródeł pozwoli nie tylko na pełne zrozumienie treści, ale również na wyrobienie sobie przez ciebie opinii. Dzięki tej metodzie wszelkie błędy merytoryczne będą też łatwiejsze do wychwycenia.

Korekta merytoryczna – pomocne narzędzie warsztatowe

Błędy proste, takie jak językowe, zdarzają się dosyć często i wielu twórców nie widzi problemu w tym, aby poddać tekst korekcie językowej. Atelier redakcji tekstu oferuje również usługę korekty błędów merytorycznych. Korekta merytoryczna skupia się w głównej mierze na zbadaniu, czy autor koncentruje się na sednie problemu i omawia go w sposób szczegółowy.

Pewne błędy merytoryczne redaktor będzie w stanie zweryfikować i poprawić samodzielnie, jednak w przypadku niektórych z nich będzie potrzebował pomocy autora. W tym celu przydatna okaże się bibliografia i przypisy, do których autor odwołuje się w swojej pracy. Porównanie treści przywołanego fragmentu tekstu z zapisem autora, pozwoli na stwierdzenie, czy popełnił on błąd świadomie oraz określi charakter błędu. Wskazując błędy merytoryczne, nie krytykujemy autora pracy, a wręcz przeciwnie – pozwalamy mu na poprawę błędów i jego warsztatu pisarskiego.

Wskazując błędy merytoryczne, nie krytykujemy autora pracy

Uwagi merytoryczne to dobry przyjaciel tekstu

Proste błędy zdarzają się każdemu, jednak to korekta błędów merytorycznych pozwala na oszlifowanie tekstu i nadania mu oryginalnego sznytu. Lepiej, żeby to redaktor miał uwagi merytoryczne, niż dostrzegł je czytelnik. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy poprawkach merytorycznych, skontaktuj się z redaktorami Atelier redakcji tekstu.