Licencjat? Magisterka? Doktorat?
Książka lub artykuł?

Dobrze, że jesteś! Poprawimy Twój tekst!

Artykuł


Sprawdzanie ortografii

Zasady ortografii i gramatyki spędzają niejednemu z nas sen z powiek. Każda z nich ma mnóstwo wyjątków, a gdy ponadto dotyka nas dysleksja albo dysortografia, to nic dziwnego, że często popełniamy błędy pisowni wyrazów. Czy wszyscy potrzebują sprawdzania pisowni? Na czym polega sprawdzanie błędów ortograficznych? Czy istnieją narzędzia sprawdzania pisowni? Sprawdźmy!

Zasady ortograficzne w języku polskim

Język jest czymś co ewoluuje na przestrzeni wieków. Tym samym poprawna pisownia wyrazów nie zawsze wyglądała tak, jak obecnie. Narzędziem, które pomaga regulować poprawną pisownię są zasady pisowni. Najczęściej dotyczą one pisowni rz i ż, ó i u, ch i h, końcówek czy wielkiej i małej litery. Uczymy się ich jeszcze w szkole podstawowej, a sprawdzanie ortografii odbywa się wtedy za pomocą dyktand. Co jednak, jeśli jesteśmy już dorośli, piszemy poważny tekst, a i tak zdarzają nam się błędy ortograficzne?

Sprawdzanie ortografii i gramatyki w programach komputerowych

Obecnie istnieje wiele programów komputerowych, służących do tworzenia i edycji tekstu, oferuje automatyczne sprawdzanie pisowni. Opcja sprawdzania pisowni pozwala na zweryfikowanie gramatyki, ortografii oraz korektę tekstu z uwzględnieniem poprawnej pisowni. W przypadku programu Word uruchomienie sprawdzania pisowni następuje poprzez naciśnięcie klawisza F7. Błędy ortograficzne zostaną w trakcie pisania zaznaczone czerwoną kreską falistą, zaś błędy gramatyczne i interpunkcyjne zieloną. Dzięki temu dostrzeżesz błąd pisowni.

Sprawdzanie ortografii i gramatyki w programach komputerowych

Należy jednak pamiętać, że potencjalne błędy pisowni niektórych wyrazów mogą zostać przez program pominięte. Mechanizm sprawdzania pisowni oparty jest na algorytmach. O ile nie wystąpi w nim dany błąd odpowiednio często, to nie zostanie on uznany za błąd pisowni. Zdarza się to w szczególności w przypadku błędów gramatycznych – jeżeli forma jest poprawna, ale nie pasuje w zdaniu, np. przez złą fleksję, program tego nie zaznaczy.

Poprawa sprawdzanych tekstów nie jest do końca automatyczna. Program podczas sprawdzania pisowni wykryje błędy pisowni, które mogą być dla niego nieznane – np. uzna słowo pochodzące z innego języka za błąd lub po prostu jego baza danych jest niewystarczająca. Aby móc go pominąć i przejść dalej, kliknij przycisk ignoruj. Pozwoli to kontynuować sprawdzanie pisowni.

Sprawdzanie gramatyki online

Czy możliwe jest darmowe sprawdzanie pisowni online? Jak najbardziej! Wiele stron m.in.: languagetool.org, ortograf.pl czy copywritely.com oferuje darmowy moduł sprawdzania pisowni. W przypadku LanguageTool możliwe jest sprawdzanie pisowni niemieckiej, jak również pochodzącej z innych języków. Dzięki narzędziom do sprawdzania błędów online można sprawdzić dowolny tekst bez wychodzenia z domu.

Programy te oferują sprawdzanie ortografii, interpunkcji i gramatyki online. Tak samo jak w przypadku programów komputerowych, programy te zaznaczą błędy pisowni czerwoną lub zieloną kreską. Gdy dostrzeżesz błąd pisowni, będziesz miał możliwość dokonania jego korekty. Pamiętaj jednak o tym, że również w przypadku tych programów, sprawdzanie poprawności tekstu może zawierać błędy. Wszak mechanizm sprawdzania pisowni opiera się na algorytmach, wprowadzonych przez programistów i nie jest doskonały. Serwis jednak w żaden sposób nie gromadzi sprawdzanych tekstów a jedynie, ukazuje potencjalne błędy pisowni.

Sprawdzanie gramatyki online
Popraw z nami swoją pracę licencjacką https://www.atelier-redakcji.eu/prace-licencjackie !

Wiele przeglądarek czy systemów operacyjnych również dysponuje narzędziem oznaczania błędów pisowni w trakcie pisania. Gdy dostrzeżesz błąd pisowni, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na podkreślony wyraz. Jeżeli system poprawi błąd prawidłowo, wtedy najedź kursorem na sugestie kliknij wyraz. Jeśli zaś system nie rozpozna słowa, ale wiesz, że nie jest to błąd wtedy kliknij przycisk ignoruj lub dodaj do słownika. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych błędów pisowni.

Narzędzia sprawdzania pisowni są bardzo pomocne w korekcie tekstu, jednak nie są niezbędne. Można wyłączyć sprawdzanie pisowni i podjąć samodzielną próbę jej sprawdzenia. Jednak wtedy istnieje obawa, że przeoczymy wiele błędów pisowni. W poprawieniu tekstu może nam pomóc korektor pisowni.

Kim jest korektor pisowni i dlaczego może z powodzeniem uzupełnić automatyczne sprawdzanie pisowni?

Tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, sprawdzanie błędów pisowni zawarte w programach komputerowych lub w programach online, jest oparte na algorytmach, które każdego dnia uczą się rozpoznawać potencjalne błędy pisowni. W przypadku, gdy zależy nam na dokładnym sprawdzeniu gramatyki języka polskiego czy uniknięciu błędów gramatycznych, można skorzystać z usług korektora pisowni.

To specjalista, którego głównym zadaniem jest sprawdzanie pisowni polskiej. Korektor pisowni błędy gramatyczne, błędy językowe czy błędy interpunkcyjne ma w małym palcu. Sprawdza on potencjalne błędy, a następnie poprawia je i odsyła do autora. Znalezione błędy, co do których nie jest pewien czy są celowym działaniem autora tekstu, zaznacza do wyjaśnienia.

Kim jest korektor pisowni i dlaczego może z powodzeniem uzupełnić automatyczne sprawdzanie pisowni?

Takie postępowanie z tekstem wychodzi naprzeciw bezpłatnemu sprawdzaniu gramatyki, której takiej opcji nie ma. Narzędzia sprawdzania pisowni bardzo często dają dobrą podstawę do korekty pisowni. Wykorzystanie korektora pisowni online, jak i pracy zwykłego człowieka, może dobrze uzupełnić sprawdzanie pisowni tekstu i uczynić go doskonalszym.

Czy korekta tekstu jest droga? W Atelier redakcji tekstu usługa sprawdzania pisowni kosztuje już od 9 zł brutto. Nie jest to duży wydatek, jeśli weźmiemy pod uwagę wartość powstałego dzieła. Jeśli jesteś więc zainteresowany korektą tekstów, skontaktuj się z nami!