Licencjat? Magisterka? Doktorat?
Książka lub artykuł?

Dobrze, że jesteś! Poprawimy Twój tekst!

Artykuł


Korekta autorska – co to?

Bardzo często autorowi wydaje się, że wystarczy napisać tekst i przesłać go do odpowiedniej redakcji, aby został on opublikowany. Tymczasem jest to dopiero początek prac wydawniczych, a autor musi pozostać jego aktywnym elementem aż do końca całego procesu. Sprawdźmy, czym jest korekta autorska i na czym polega?

Korekta – z jakich etapów się składa?

Korekta sama w sobie nie jest jednoznacznym pojęciem i może przybierać różne formy. Podstawowe rodzaje korekty to: korekta redakcyjna (korekta tekstu) i korekta autorska.

Zasady korekty tekstu

Celem korekty tekstu jest dbałość o jego formę i jasność przekazu dla docelowego czytelnika. Na pierwszym etapie prac, tuż po przesłaniu tekstu przez autora, kolegium redaktorów poddaje go wstępnej ocenie. Proces korekty redaktorskiej ma na celu dokonanie korekty językowej, czyli wyeliminowanie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, sprawdzenie płaszczyzny merytorycznej danego tekstu oraz dokonanie wszelkich poprawek typograficznych. Następnie redaktor prowadzący przesyła autorowi tekst, który poddaje go procesowi ewentualnej korekty autorskiej.

Zasady korekty tekstu

Jest kilka zasad, którymi podczas korekty powinno kierować się zarówno wydawnictwo, jak i autor. Twórca zna swój tekst, jednak powinien być otwarty na ewentualne zmiany i sugestie redaktora. To one pozwalają na udoskonalenie go i przygotowanie do druku. Redaktor może zadać autorowi pytania, które uzupełnią przekaz zawarty w tekście.

Korekta redaktora technicznego powinna się natomiast skupić w głównej mierze na ujednoliceniu szaty graficznej tekstu i poprawkach językowych. W tym celu wykorzystuje znaki korektorskie, choć są już one coraz rzadziej stosowane.

Zalety korekty autorskiej

Autor ma prawo do naniesienia poprawek autorskich, ale tylko takich, które w wyraźny sposób wspomagają utrzymanie pierwotnej formy dzieła. Autor nie powinien dopisywać nowych fragmentów tekstu, gdyż może to powodować konieczność kolejnej redakcji tekstu, a tym samym kolejnej korekty autorskiej. Po zaakceptowaniu bądź odrzuceniu poprawek tekst autora kierowany jest do kolejnych prac wydawniczych, a w konsekwencji do druku.

Jakiego rodzaju teksty mogą znaleźć się w procesie korekty tekstu?

Tak naprawdę każdy tekst można poddać korekcie językowej, która uwzględni zarówno poprawki merytoryczne, techniczne, jak i językowe. Jest wiele agencji, które oferują tego typu usługi. W Atelier redakcji tekstu, można dokonać poprawek m.in. w pracach naukowych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich, a nawet doktorskich!), publikacjach naukowych czy tekstach specjalistycznych.

Korekta autorska – co to?

Korektę autorską realizuje autor. Wbrew pozorom nie musi otrzymywać tekstu do autokorekty na samym końcu przygotowywania go do druku. Redaktor prowadzący może w każdej chwili wysłać autorowi tekst i prowadzić z nim prace w trybie ciągłym. W tekście wysyłanym autorowi, redaktor oraz korektor zaznaczają wprowadzone poprawki w trybie tzw. śledzenia zmian.

Jakiego rodzaju teksty mogą znaleźć się w procesie korekty tekstu?

Jest to jedna z opcji edytora tekstu, która pozwala w jasny i klarowny sposób pokazać, gdzie nastąpiły zmiany. Autor pomimo tego, że zna swój tekst, musi się z nim ponownie zaznajomić. Na tym etapie prac wydawniczych bardzo często jest to już nie tylko inna wersja tekstu, ale nowy twór.

Zalety korekty autorskiej

Autorska korekta tekstu, mimo że może być dla autora uciążliwa, niesie ze sobą wiele korzyści. Jej zaletą jest wpływ na ostateczny kształt tekstu i aktywny udział w procesie jego powstawania. Co ważne, nie wszystkie poprawki autorskie muszą zostać uwzględnione, ale z całą pewnością pozwolą na dotrzymanie terminów wydawniczych.

Czy korektę autorską warto wykonać?

Autorska korekta tekstu to niezbędny element prac wydawniczych, ponieważ daje autorowi możliwość ustosunkowania się do zaproponowanych zmian na etapie redakcji i korekty pierwotnej wersji tekstu. Choć czasem bywa uciążliwa, jest warta poniesionego wysiłku. Autor, który czyta tekst – nawet po kilka razy – często nie jest w stanie zauważyć błędów, a ktoś postronny, w osobie korektora, daje twórcy tak ważne dla jego tekstu spojrzenie z dystansu.

Jakiego rodzaju teksty mogą znaleźć się w procesie korekty tekstu?

Tym samym jest ona bardzo pożytecznym narzędziem w procesie powstawania utworu. Jeśli jesteś autorem i uznasz, że potrzebujesz pomocy przy swoim tekście – zespół doświadczonych redaktorów i korektorów z Atelier redakcji tekstu pozostaje do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu!